บทความ/ข่าวสาร

รวมข้อมูล คณะแพทยศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะแพทยศาสตร์ ถาม : เรียนหมอเรียนยากมั้ย ? ตอบ : ไม่มีอะไรที่เรียนง่าย ๆ ยิ่งคณะแพทย์ที่มีชีวิตคนเป็นเดิมพัน

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะทันตแพทยศาสตร์ ถาม : วิชาไหนสำคัญที่สุดสำหรับทันตแพทย์? ตอบ : ไม่มีวิชาไหนสำคัญที่สุด แต่สำคัญเท่า ๆ กันหมด

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ถาม :  คณะสัตวแพทยศาสตร์เรียนยากไหม? ตอบ : ถ้าถามว่ายากไหม ตอบเลยว่ายาก แต่ความยากนี้จะแบ่งออกเป็น 2

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะเภสัชศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเภสัชศาสตร์ ถาม : เภสัชเรียนยากไหม? ตอบ : เนื้อหาสำหรับการเรียนจะค่อนข้างเยอะ ถ้าตั้งใจเรียนอ่านหนังสือก่อนสอบก็ไม่ยากเกินไป _________________________________________________________________________________________________________________________ ถาม

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถาม : คณะสาธารณสุขศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? ตอบ : คณะสาธารณสุขศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งหมดของชุมชน ตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เพื่อการมีสภาพชีวิตทั้งทางกายภาพ จิตใจและทางสังคมที่สมบูรณ์

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะเทคนิคการแพทย์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเทคนิคการแพทย์ ถาม : เทคนิคการแพทย์เรียนเกี่ยวกับอะไร? ตอบ : เทคนิคการแพทย์ก็จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไป แต่จะไม่ลึกเท่าหมอ จะเน้นหนักไปที่พวกโลหิตวิทยา ธนาคารเลือด

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถาม : อยากเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องจบสายไหน? ตอบ : สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบจากสายวิทย์-คณิต เท่านั้น สายศิลป์ สายอาชีพ

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิทยาศาสตร์ ถาม : คณะวิทยาศาสตร์เรียนยากไหม? ตอบ : ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายไปซะทีเดียว ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ อ่านหนังสือฝึกฝนตัวเองเยอะ ๆ

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ถาม : อยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องจบสายวิทย์หรือสายศิลป์?      ตอบ : ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องจบแผนการเรียนอะไร แต่เด็กสายวิทย์จะค่อนข้างได้เปรียบกว่า เพราะระบบแอดมิชชั่นปัจจุบัน ตอนสอบเข้าก็ต้องใช้

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะโลจิสติกส์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะโลจิสติกส์ ถาม : โลจิสติกส์ คืออะไร? ตอบ : สาขาวิชาโลจิสติกส์เป็นการเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถาม : อยากเข้าสถาปัตยกรรมต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ถึงเข้าได้?ตอบ : น้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนสถาปัตยกรรมต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 แต่ถ้าจะให้ดีขอแนะนำเป็นเกรดเฉลี่ย

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะนิติศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะนิติศาสตร์ ถาม : อยากเข้าคณะนิติศาสตร์ต้องเรียน ม.ปลาย สายอะไร? ตอบ : สำหรับคณะนิติศาสตร์จะเรียนสายอะไรใน ม.ปลายก็ได้ทุกสายเลย

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะจิตวิทยา ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะจิตวิทยา ถาม : จิตวิทยาคืออะไร ? ตอบ : การศึกษาทางด้านจิตวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจ , ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะบริหารธุรกิจและบัญชี ถาม : คณะบริหารธุรกิจและบัญชี เรียนอะไรบ้าง? ตอบ : จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี การจัดทำบัญชีการเงิน การวางระบบบัญชี การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม ระบบบัญชีธนาคาร

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะเศรษฐศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเศรษฐศาสตร์ ถาม : เศรษศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? ตอบ : เศรษฐศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การวิเคราะห์ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคนั้นเอง

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะสายภาษา ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสายภาษา ถาม :  คณะอักษรศาสตร์ มีความแตกต่างจากคณะศิลปศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์อย่างไร? ตอบ : ไม่มีความแตกต่างกันเลยเพียงแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน แต่โดยตัวเนื้อหลักสูตรแล้วจะมีความคล้ายคลึงกัน อาจมีรายวิชา

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะนิเทศศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะนิเทศศาสตร์ ถาม : คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? ตอบ : วิชาที่เจอ วิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะครุศาสตร์ ถาม : ครุศาสตร์เหมาะกับคนแบบไหนแล้วเหมาะกับเรามั้ย? ตอบ :  อย่างแรกเลยคนที่อยากเรียนครุศาสตร์ต้องเป็นคนที่ มีจิตวิญญาณความเป็นครู คือมีความรัก และเมตตาต่อลูกศิษย์เชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะรัฐศาสตร์ ถาม : อยากเข้ารัฐศาสตร์ต้องเรียนมัธยมปลายสายอะไร? ตอบ : สำหรับคณะรัฐศาสตร์ไม่ได้กำหนดว่าต้องจบ ม.ปลายสายอะไรสามารถเข้าได้หมดทุกสาย __________________________________________________________________________________________________________________ ถาม :

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะดนตรี ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะดนตรี ถาม : คณะดนตรีเรียนแค่ดนตรีทั้งวัน? ตอบ : คณะดนตรีไม่ได้เรียนแค่ดนตรีทั้งวันแต่เราจะต้องเรียนในทฤษฎีด้วยรวมถึงวิชาพื้นฐาน ทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเกี่ยวกับอะไร ตอบ : จะเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่นๆ

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะธุรกิจการบิน ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะธุรกิจการบิน ถาม : จบมาทำงานอะไร? ตอบ : จบมาทำงานเป็นพนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ, เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศกรมการขนส่งทางอากาศ,

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะเกษตรศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเกษตรศาสตร์ ถาม : คณะเกษตรเรียนเกี่ยวกับอะไร ตอบ : แน่นอนว่าต้องศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรแน่นอนมีการเรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการศึกษางานวิจัย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์ที่สุดการศึกษาการวิจัยนั้นก็เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตร

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะท่องเที่ยวการโรงแรม ถาม : อยากเข้าคณะท่องเที่ยวการโรงแรมต้องเรียน ม.ปลาย สายอะไร ตอบ : เรียนมัธยมปลายแผนการเรียนสาย วิทย์-คณิตหรือศิลป์-คำนวณเป็นบางมหาลัยที่รับแผนการเรียนอื่น

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ครบสุด !!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ถาม : อยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ต้องเรียนสายอะไร        ตอบ : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครบสุด !!

ทำความรู้จักคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     โดยคณะนี้จุดมุ่งหมายคือผลิตบุคลากรทางสัตวศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตรที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในฟาร์มของเกษตรกร      

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล วิศวกรรมชีวการแพทย์ ครบสุด!!

6Fคำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ถาม :  วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างจากการเรียนแพทย์อย่างไร ? ตอบ : วิศวกรรมชีวการแพทย์จะเรียนในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์การทำงานของอุปกรณ์รวมไปถึงการเก็บรักษาจะเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดส่วนแพทย์จะเรียนในเรื่องการรักษาคนไข้และรักษาโรคต่างๆ _____________________________________________________________________________________________________

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะเวชกิจฉุกเฉิน ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเวชกิจฉุกเฉิน ถาม :  คณะเวชกิจฉุกเฉินเรียนอะไรบ้าง?ตอบ : เน้นการเรียนด้านการช่วยเหลือคนไข้หรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ เช่น การให้น้ำเกลือ การใช้ท่อช่วยหายใจ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะทัศนมาตรศาสตร์ ครบสุด!!

ทำความรู้จักคณะทัศนมาตรศาสตร์                  สำหรับน้องๆที่รักในเรื่องเกี่ยวกับสายตา นี่คือคณะที่พลาดไม่ได้!! เพราะ คณะนี้เป็นหนึ่งในวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องกับตาและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดจนระบบการมองเห็น คัดกรองโรคเกี่ยวกับดวงตาเบื้องต้น สามารถตรวจกล้ามเนื้อตา ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจสายตาในงานเวชศาสตร์การกีฬา และ

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัล ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัล ถาม :  คณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัลเรียนเกี่ยวกับอะไร ตอบ : เรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาซอฟแวร์แบบฟูลสแตก ความมั่นคงทางไซเบอร์และวิทยาการข้อมูล ที่สามารถทำงานและประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะสิ่งแวดล้อม ครบสุด !!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสิ่งแวดล้อม ถาม : คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร        ตอบ : วิชาที่น้องๆทุกคนต้องเรียนหลักๆเลยจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะได้เรียนเทคนิคต่างๆที่จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ดูแล เพื่อนำไปพัฒนา

อ่านต่อ »

รวมข้อมูล คณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Communication Art)

กลุ่ม Communication Artนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน           สำหรับกลุ่มนิเทศศาตร์และสื่อสารมวลชนของภาคอินเตอร์จะเน้นไปทางการจัดการสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งจะแตกต่างกับฝั่งไทยที่จะมีภาควิชาและแขนงสาขาให้เลือกมากกว่า โดยแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนจะเน้นสาขาไปเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 1.

อ่านต่อ »

รวมข้อมูลคณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Language)

กลุ่ม Language กลุ่มวิชานี้จะเรียน ภาษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงรากที่มาทางภาษา แต่ในภาคอินเตอร์จะมีการเรียนการสอนเน้นไปทางการนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ประยุกต์กับวิชาที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ เช่นวิชาบริหารธุรกิจต่างชาติ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 1. BALAC CU

อ่านต่อ »

รวมข้อมูลคณะฝั่งอินเตอร์ในไทย (กลุ่ม Science)

B.Eng (Bachelor of Engineer) วิศวกรรมศาสตร์           ถือว่าเป็นอีกสาขาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ และมีมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ในกลุ่มวิศวกรรมมากที่สุด ในกลุ่มของวิศวะนั้น จะเน้นวิชาคำนวณเป็นส่วนมาก

อ่านต่อ »
upload success
upload fail
File
uploading