ติดต่อเเฟรนไชส์

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-28 เวลา 15.02.56
แฟรนไชส์การศึกษา
U PASSION
แฟรนไชส์เจ้าแรกและเจ้าเดียว ในตลาดกวดวิชาที่โดดเด่น แตกต่างด้วยระบบโค้ชส่วนตัว
และการันตี 100% สอบติดมหาลัยรัฐ ไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน

สัมภาษณ์ คุณวิน นักลงทุนจากสาขา อัสสัมชัญ ธนบุรี

ความสำเร็จของสาขา

สาขา มาบุญครอง

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-23 เวลา 15.42.41

สาขา พาราไดซ์เพลส

รูปภาพ1

สาขาอัสสัมชัญ ธนบุรี

รูปภาพ1

สาขา ราชวินิต บางแก้ว

จุดเด่นของแฟรนไชส์celerony-img3.jpg

ทำไมต้องลงทุน
กับแฟรนไชส์การศึกษา
U PASSION

เจ้าแรกและเจ้าเดียว

ในตลาดกวดวิชาตอนนี้ ที่โดนเด่น แตกต่างด้วยระบบโค้ชส่วนตัว การันตี 100% สอบติดมหาลัยรัฐ และมีวิดีโอออนไลน์ ไม่มีหมดอายุ เรียนได้จนสอบติด!!

คู่แข่งเป็น 0

ด้วยจุดเด่น ตามข้อ 1 โดยเฉพาะการันตี 100% สอบติดมหาลัยรัฐ ไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

Layer 1

นักเรียนสมัครแล้ว เริ่มเรียนได้เลย

ไม่ต้องรอเปิดคลาสรอบสด เพราะมีระบบวิดีโอออนไลน์รองรับ เรียนที่ไหน ตอนไหนก็ได้ ไม่มีหมดอายุ เรียนได้จนสอบติด

yy

ดึงดูดนักเรียน มาสมัครได้ง่าย

เพราะระบบโค้ชส่วนตัว วางแผนการเรียน การสอบ ยาวจนสอบติด

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารสถาบันให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนได้มากที่สุด

หมดกังวล เรื่องการเก็บค่าเรียน

ระบบการเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติ หมดกังวลเรื่องการเก็บค่าเรียน

ระบบประเมินโอกาสสอบติดง่ายๆ

ระบบวางเป้าและประเมินโอกาสสอบติดให้กับนักเรียน

จัดหาครูเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ระบบโปรแกรมการจัดหาครูที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกวิชา ทั่วไทย

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-23 เวลา 16.24.55
สิ่งที่จะได้รับจาก
แฟรนไชส์การศึกษา
U PASSION

สิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และหลักสูตรของ U Passion

รวมถึงร่วมใช้วิดีโอออนไลน์ทั้งหมด และโค้ชส่วนตัวของนักเรียน

สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ

ที่ทำเลเหมาะสม

สนับสนุนการเลือกทำเลที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบตกแต่ง

การอบรม
อย่างทั่วถึง

การอบรมการขาย/การตลาด/อบรมผู้ช่วยโค้ช/พนักงานประจำสาขา

ประชุมเป็นประจำ
ตลอดทุกเดือน

การประชุมผู้ช่วยโค้ช/ การประชุมงานขายงานการตลาด ทุกเดือน

สนุกกับ
กิจกรรมการตลาด

การจัดกิจกรรมการตลาดที่สาขา 2 ครั้ง/ปี

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ร้อยละ 77

ของค่าคอร์ส รอบสดสาขา

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-23 เวลา 15.58.07
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
เริ่มต้น 79,000 บาท/ปี (สัญญา 4 ปี)
แบ่งชำระเป็นรายปี ครบทั้ง ป.4-ม.6
ค่าประกันหนี้สินและความเสียหาย 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อหมดสัญญา)

หมายเหตุ หากชำระค่าธรรมเนียม แฟรนไชส์ตรงเวลาตามที่ระบุในสัญญา
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในรอบการต่อสัญญาถัดไป
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-27 เวลา 15.08.18
วิสัยทัศน์ VISION
“เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างระบบ
การศึกษาที่มีมาตรฐานและผลักดัน
ศักยภาพของเด็กไทยให้ประสบความสำเร็จ
อย่างเต็มศักยภาพ"

พันธกิจ Mission

สร้างระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานที่สามารถ เข้าถึงได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งสร้างแบรนด์ “U Passion” ให้เป็นที่รู้จัก

กระตุ้นการจัดระบบความคิดการมีส่วนร่วม และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เต็มศักยภาพ

พัฒนาบุคลากร ระบบการดำเนินงานทุกด้าน ให้ได้มาตรฐาน

มุ่งมั่นขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ค่านิยมในองค์กร

U Passion ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของเด็กทุกคนเป็นหลัก

Unity

ทำงานเป็น"ทีม"ด้วย"เป้าหมายเดียวกัน"

Professional

มีความเป็น“มืออาชีพ”

Analytical
Thinking

คิดอย่าง“วิเคราะห์”

Solution

นำเสนอ“ทางแก้ปัญหา”

Service Minded

มี“จิตใจให้บริการ”

Innovative

สร้าง“นวัตกรรม” เป็นผู้นำด้านการศึกษา

Optimisticism

“มองโลกในแง่ดี”

No “NO”

ไม่“ปฎิเสธ”ว่าทำไม่ได้