ติดต่อเเฟรนไชส์

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-23 เวลา 12.05.06
แฟรนไชส์การศึกษา
U PASSION
แฟรนไชส์เจ้าแรกและเจ้าเดียว ในตลาดกวดวิชาที่โดดเด่น
แตกต่างด้วยระบบโค้ชส่วนตัว และการันตี 100%
สอบติดมหาลัยรัฐ ไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน

สัมภาษณ์ คุณวิน นักลงทุนจากสาขา อัสสัมชัญ ธนบุรี

สาขาแฟรนไชส์celerony-img3.jpg

แบบ Shop

สาขา มาบุญครอง

สาขา พาราไดซ์เพลส

สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์

สาขาแฟรนไชส์celerony-img3.jpg

แบบ Stand Alone

ราชวินิต บางแก้ว

สาขา อัสสัมชัญ ธนบุรี

สาขา โคราช อ.เมือง

สาขา โคราช อ.ปากช่อง

สาขาเชียงใหม่

ความสำเร็จของสาขา

จุดเด่นของแฟรนไชส์celerony-img3.jpg

ทำไมต้องลงทุน กับแฟรนไชส์
การศึกษา U PASSION

เจ้าแรกและเจ้าเดียว

รวมถึงร่วมใช้วิดีโอออนไลน์ทั้งหมด และโค้ชส่วนตัวของนักเรียน

คู่แข่งเป็น 0

ด้วยจุดเด่น ตามข้อ 1 โดยเฉพาะการันตี 100% สอบติดมหาลัยรัฐ ไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

Layer 1

นักเรียนสมัครแล้ว เริ่มเรียนได้เลย

ไม่ต้องรอเปิดคลาสรอบสด เพราะมีระบบวิดีโอออนไลน์รองรับ เรียนที่ไหน ตอนไหนก็ได้ ไม่มีหมดอายุ เรียนได้จนสอบติด

yy

ดึงดูดนักเรียน มาสมัครได้ง่าย

เพราะระบบโค้ชส่วนตัว วางแผนการเรียนการสอบ ยาวจนสอบติด

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารสถาบันให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนได้มากที่สุด

หมดกังวล เรื่องการเก็บค่าเรียน

ระบบการเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติ
หมดกังวลเรื่องการเก็บค่าเรียน

ระบบประเมินโอกาสสอบติดง่ายๆ

ระบบวางเป้าและประเมิน
โอกาสสอบติดให้กับนักเรียน

จัดหาครูเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ระบบโปรแกรมการจัดหาครู
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกวิชา ทั่วไทย

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-23 เวลา 16.24.55
สิ่งที่จะได้รับจาก
แฟรนไชส์การศึกษา
U PASSION

สิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และหลักสูตรของ U Passion

รวมถึงร่วมใช้วิดีโอออนไลน์ทั้งหมด และโค้ชส่วนตัวของนักเรียน

สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ

ที่ทำเลเหมาะสม

สนับสนุนการเลือกทำเลที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบตกแต่ง

การอบรม
อย่างทั่วถึง

การอบรมการขาย/การตลาด/อบรมผู้ช่วยโค้ช/พนักงานประจำสาขา

ประชุมเป็นประจำ
ตลอดทุกเดือน

การจัดหาครู ผ่านเว็บไซต์จัดหาครูของเรา

สนุกกับ
กิจกรรมการตลาด

การจัดกิจกรรมการตลาดที่สาขา

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ร้อยละ 90 ของค่าคอร์ส รอบสดสาขา​ และ 500 บาท ของค่าคอร์สออนไลน์ 1 คน

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-23 เวลา 15.58.07
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

280,000 บาท (สัญญา 4 ปี) ครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ป.4-ม.6

ค่าประกันหนี้สินและความเสียหาย 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อหมดสัญญา)


หมายเหตุ หากชำระค่าธรรมเนียม แฟรนไชส์ตรงเวลาตามที่ระบุในสัญญา
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในรอบการต่อสัญญาถัดไป

ราคาค่าคอร์ส ม.4-6

สายการเรียนที่ต้องการสอบเข้า

ราคา

โค้ชเด็กแพทย์/ทันตะ/สัตวะ/เภสัช

77,990 บาท

โค้ชเด็กวิศวะ/สถาปัตย์/วิทยา

67,990 บาท

โค้ชเด็กศิลป์

57,990 บาท

ราคาค่าคอร์ส ม.1-3

ราคาเท่ากันทุกระดับชั้น (ม.1-3)

48,900 บาท

ราคาค่าคอร์ส ป.4-6

ราคาเท่ากันทุกระดับชั้น (ป.4-6)

38,900 บาท

หมายเหตุ
1.ค่าคอร์สทั้งหมดจะถูกนำเข้าบริษัท ยูแพชชั่น กรุ๊ป จำกัด และจะถูกปันส่วนไปที่แฟรนไชส์ซีทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
2.แฟรนไชส์ซีจะได้รับยอดค่าคอร์ส 90% ของราคาค่าคอร์สรอบสดสาขา (ราคาค่าคอร์สรอบสดสาขา คือราคาคอร์สทั้งหมด หลังจากหักค่าผลิตวิดีโอออนไลน์และระบบโค้ชแล้ว) และชำระ ค่า royalty fee 10% ของราคาค่าคอร์สรอบสดสาขา
3.ค่าผลิตวิดีโอออนไลน์และระบบโค้ช ราคา 27,777 (ม.ปลาย) และ 17,777 (ประถม/ม.ต้น)

ราคาค่าคอร์สออนไลน์ ม.4-6

ราคาเท่ากันทุกระดับชั้น

27,777 บาท

ราคาค่าคอร์สออนไลน์ ม.1-3

ราคาเท่ากันทุกระดับชั้น (ม.1-3)

17,777 บาท

ราคาค่าคอร์สออนไลน์ ป.4-6

ราคาเท่ากันทุกระดับชั้น (ป.4-6)

17,777 บาท

หมายเหตุ
1. แฟรนไชส์จะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ ค่าคอร์สออนไลน์ 500 บาท/ยอดขาย 1 คน

คุณสมบัติของแฟรนไชส์

มีใจรักในการให้คำแนะนำ/ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (ผู้ปกครอง/นักเรียน)

ให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับแฟรนไชส์ เพราะเราต้องการ การทำงานเป็นทีม!!

อย่างนี้ ถ้าคิดว่าทำไม่ได้หรือไม่มีคุณสมบัติทั้ง 2 อย่างนี้ ไม่แนะนำให้เริ่มทำธุรกิจการศึกษา

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-02-27 เวลา 15.08.18
วิสัยทัศน์ VISION
“เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างระบบ
การศึกษาที่มีมาตรฐานและผลักดัน
ศักยภาพของเด็กไทยให้ประสบความสำเร็จ
อย่างเต็มศักยภาพ"

พันธกิจ Mission

สร้างระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานที่สามารถ เข้าถึงได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งสร้างแบรนด์ “U Passion” ให้เป็นที่รู้จัก

กระตุ้นการจัดระบบความคิดการมีส่วนร่วม และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เต็มศักยภาพ

พัฒนาบุคลากร ระบบการดำเนินงานทุกด้าน ให้ได้มาตรฐาน

มุ่งมั่นขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ค่านิยมในองค์กร

U Passion ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของเด็กทุกคนเป็นหลัก

Unity

ทำงานเป็น"ทีม"ด้วย"เป้าหมายเดียวกัน"

Professional

มีความเป็น“มืออาชีพ”

Analytical
Thinking

คิดอย่าง“วิเคราะห์”

Solution

นำเสนอ“ทางแก้ปัญหา”

Service Minded

มี“จิตใจให้บริการ”

Innovative

สร้าง“นวัตกรรม” เป็นผู้นำด้านการศึกษา

Opportunity

“มองหาโอกาสเสมอ”

Nothing Impossible

“ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้”

upload success
upload fail
File
uploading