แนะนำอาจารย์

พี่วัฒน์ (ความถนัดแพทย์)

จบจากเทคนิคการแพทย์ มหิดล

พี่นิว (เคมี)

จบจากวิทยา จุฬาฯ

พี่บูม (ชีวะ)

จบจากครุ จุฬาฯ

พี่โจ้ (อังกฤษ)

จบจากถาปัด จุฬาฯ

พี่บ๊อบ (ฟิสิกส์)

จบจาก SAR จุฬาฯ

พี่สแตมป์ (คณิต)

จบจากวิศวะ จุฬาฯ

พี่นัตสึ (สังคม)

จบจาก ครุศาสตร์ จุฬา

พี่เจน (อังกฤษ)

จบจาก ศิลปศาสตร์ มธ

พี่กอล์ฟ (วิทย์)

จบจากวิทยา เกษตร

พี่ปอ (สังคม)

จบจากศึกษาฯ เกษตร

พี่ริน (ภาษาญี่ปุ่่น)

เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น

พี่แม็คซิม (ฝรั่งเศส)

จบจาก ศิลปศาสตร์ มก.

พี่ชา ( ภาษาไทย )

จบจาก ศิลปศาสตร์ มหิดล

พี่ออฟ (วิศวะ)

จบจาก วิศวะ มหิดล

พี่ฟ้า (ภาษาจีน)

จบจาก Jinan University (กวางโจว)

พี่เกด (อังกฤษ)

จบจาก Leeds UK

พี่มะเหมี่ยว (ชีววิทยา)

จบจาก ศึกษาศาสตร์ มข.

พี่พุฒิ (สังคม)

จบจากสังคมฯ มศว.

พี่น้ำตาล (ฟิสิกส์)

จบจาก วิทยาศาสตร์ (กศ.บ.) มศว

พี่มิ้นท์ ( เคมี )

จบจาก วิทยาศาสตร์ (กศ.บ.) มศว

พี่แบงค์ ( คณิต )

จบจาก เศรษฐศาสตร์ มศว

พี่นาม (คณิต)

จบจาก วิทยาศาสตร์ (กศ.บ.) มศว.

พี่หนูนา (ไทย)

จบจากเศรษฐศาสตร์ มศว.

พี่ไผ่ วิศวะ

จบจาก วิศวะ สจล.

upload success
upload fail
File
uploading