แนะนำอาจารย์

พี่บ๊อบ (ฟิสิกส์)

จบจาก SAR จุฬาฯ

พี่โจ้ (อังกฤษ)

จบจากถาปัด จุฬาฯ

พี่สแตม (คณิต)

จบจากวิศวะ จุฬาฯ

พี่บูม (ชีวะ)

จบจากครุ จุฬาฯ

พี่นิว (เคมี)

จบจากวิทยา จุฬาฯ

พี่เกด (อังกฤษ)

จบจาก Leeds UK

พี่ปอ (สังคม)

จบจากศึกษาฯ เกษตร

พี่พุฒิ (สังคม)

จบจากสังคมฯ มศว.

พี่นาม (คณิต)

จบจากวิทยา มศว.

พี่กอล์ฟ (วิทย์)

จบจากวิทยา เกษตร

พี่หนูนา (ไทย)

จบจากเศรษฐศาสตร์ มศว.

upload success
upload fail
File
uploading