edit-Banner-U-passion-9-design-01_2
ปก โปรแกรมวางเป้า&ประเมินโอกาสสอบติด 5_ปก โปรแกรมวางเป้า 2
banner หนังสือ นี่โค้ชเอง 1920.580 5_banner หนังสือ นี่โค้ชเอง 1920.580 5

U Passion Online

  • มีโค้ชส่วนตัว วางแผนการเรียนและการสอบ
  • เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดตทุกปี ข้อสอบสนามจริง ทั้งฝั่งไทยและอินเตอร์
  • การันตี 100% สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ
  • สามารถเรียนได้ไม่จำกัดวันและเวลา เรียนได้จนกว่าสอบติด
  • เรามีนักเรียนที่สอบติดแล้ว 100% กว่า 300 คน
  • มีทดลองให้เรียนก่อน ฟรี!
  • ราคานี้ชำระครั้งเดียว เรียนยาวจนสอบติด

7 TH ANNIVERSARY SALE

คลิป Preview โค้ช

ทดลองเรียนฟรี

คณิต : กลยุทธ์และการเตรียมตัว I พี่สิริ วิศวะ จุฬาฯ
เคมี : อะตอมและตารางธาตุ : พี่บ็อบ SAR จุฬาฯ
ฟิสิกส์ : บทนำ | พี่บ๊อบ SAR จุฬาฯ
ชีวะ : บทนำ I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ
อังกฤษ I พี่โจ้ สถาปัตย์ จุฬาฯ
สังคม | พี่พุฒิ สังคมศาสตร์ มศว.
สังคม I พี่ปอ ศึกษาศาสตร์ เกษตรฯ
ไทย I พี่หนูนา เศรษฐศาสตร์ มศว.
คณิต : สถิติ | พี่สิริ วิศวะ จุฬาฯ
คณิต : ความน่าจะเป็นแบบตัวแปรสุ่ม I พี่แสตมป์ วิศวะ จุฬาฯ
TGAT ตรรกะ I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ
TGAT ตรรกะ I พี่นาม วิทยา มศว.
TPAT ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง
TPAT ความถนัดแพทย์ เชาว์ปัญญา
IELTS | พี่เกด University of Leeds, UK
SAT MATH I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ
SAT VERBAL I พี่เกด University of Leed, UK
BMAT : CHEM I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ
BMAT : BIO I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ
BMAT : MATH I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ
BMAT : Aptitude & Skills I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ
CU-TEP I พี่เกด University of Leeds, UK
TU-GET I พี่แทน เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
คณิต ม.1-3 I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ
อังกฤษ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ
วิทย์ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ
คณิต ป.4-6 I พี่ปุ๊ นิเทศ จุฬาฯ
อังกฤษ ป.4-6 I พี่ปูเป้
วิทย์ ป.4-6 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ

แนะนำอาจารย์

พี่สิริ (คณิต)

จบจากวิศวะ จุฬาฯ

พี่บ๊อบ (ฟิสิกส์)

จบจาก SAR จุฬาฯ

พี่โจ้ (อังกฤษ)

จบจากถาปัด จุฬาฯ

พี่สแตม (คณิต)

จบจากวิศวะ จุฬาฯ

latest projects

ความสำเร็จของเรา

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหวน (จินดาพร ทับทิม)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พรีมโรส (ณัฐพัชร์ ลักษณะวิลาศ)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใบเฟิร์น (ณัชชา มีสมมิตร)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สอบติด คณะแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

หลุยส์ (อรญา พนาสันติภาพ)

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

สอบติด คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล (รังสีเทคนิค)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กีตาร์ (ภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์)

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สอบติด คณะแพทยศาสตร์
Gullas College of Medicine

พั้นซ์ (พิชาฎา ใจดีเฉย)

รร.เซนต์โยเซฟบางนา

สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตองอู (วิภวานี แก่นอินทร์)

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บิ๊ก (เจษฏากร แก้วพิมล)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สอบติด คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซิ่วซิ่ว (กัญณัฏฐ์ เต็มประเสิรฐ)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้ม (สภาวี ศรีสนอง)

รร.ราชวินิตบางแก้ว