Website
edit-Banner-U-passion-9-design-01_2

รีวิวความประทับใจ น้องๆที่เรียนจบจาก U Passion

U Passion Online

  • มีโค้ชส่วนตัว วางแผนการเรียนและการสอบ
  • เนื้อหาครบทุกวิชา อัพเดตทุกปี ข้อสอบสนามจริง ทั้งฝั่งไทยและอินเตอร์
  • การันตี 100% สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ
  • สามารถเรียนได้ไม่จำกัดวันและเวลา เรียนได้จนกว่าสอบติด
  • เรามีนักเรียนที่สอบติดแล้ว 100% กว่า 300 คน
  • มีทดลองให้เรียนก่อน ฟรี!
  • ราคานี้ชำระครั้งเดียว เรียนยาวจนสอบติด

BACK TO SCHOOL SALE

โปรต้อนรับเปิดเทอม

เพิ่มความปัง รอบสดออนไลน์ ทำโจทย์ไปพร้อมติวเตอร์

เริ่มต้นเพียง 1,xxx บาท/เดือน

คลิป Preview โค้ช

ทดลองเรียนฟรี

รอบสดออนไลน์ ปี 2566 [ป.4-6]
คณิต : กลยุทธ์และการเตรียมตัว I พี่สิริ วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
เคมี : อะตอมและตารางธาตุ : พี่บ็อบ SAR จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
ฟิสิกส์ : บทนำ | พี่บ๊อบ SAR จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
ชีวะ : บทนำ I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ I พี่โจ้ สถาปัตย์ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ I พี่เจน ศิลปศาสตร์ มธ.
สังคม I พี่ปอ ศึกษาศาสตร์ เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
ไทย I พี่ชา ศิลปศาสตร์ มหิดล
คณิต : สถิติ | พี่สิริ วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
A-Level ภาษาจีน | พี่ฟ้า การสอนภาษาจีน Jinan University (กวางโจว)
คณิต : ความน่าจะเป็นแบบตัวแปรสุ่ม I พี่แสตมป์ วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
TGAT ตรรกะ I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
TGAT ตรรกะ I พี่นาม วิทยา มศว. (ทดลองเรียนฟรี)
TPAT ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง (ทดลองเรียนฟรี)
TPAT ความถนัดแพทย์ เชาว์ปัญญา (ทดลองเรียนฟรี)
TPAT วิศวะ I พี่ออฟ วิศวะ มหิดล
TPAT สถาปัตย์ I พี่โจ้ สถาปัตย์ จุฬาฯ
TPAT ครู | พี่พุฒิ สังคมศาสตร์ มศว.
IELTS | พี่เกด University of Leeds, UK
SAT MATH I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
SAT VERBAL I พี่เกด University of Leed, UK (ทดลองเรียนฟรี)
BMAT : CHEM I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
BMAT : BIO I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ
BMAT : MATH I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ
BMAT : Aptitude & Skills I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
CU-TEP I พี่เกด University of Leeds, UK (ทดลองเรียนฟรี)
TU-GET I พี่แทน เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
คณิต ม.1-3 I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
วิทย์ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
คณิต ป.4-6 I พี่ปุ๊ นิเทศ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ ป.4-6 I พี่ปูเป้ (ทดลองเรียนฟรี)
วิทย์ ป.4-6 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)

แนะนำอาจารย์

พี่สิริ (คณิต)

จบจากวิศวะ จุฬาฯ

พี่บ๊อบ (ฟิสิกส์)

จบจาก SAR จุฬาฯ

พี่โจ้ (อังกฤษ)

จบจากถาปัด จุฬาฯ

พี่สแตม (คณิต)

จบจากวิศวะ จุฬาฯ

latest projects

ความสำเร็จของเรา

สอบติด คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เพนกวิน (แก้วอชิรญาณ์ คงเพ็ชร)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพร (โยษิตา เตียวสกุล)

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซาเนีย (ซาเนีย หมันเร๊ะ)

โรงเรียนดารุสสาลาม

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล็ก (เนื้อทอง ศรีสวาท)

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

โดนัท (กฤตพร พิเคราะห์แน่)

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

สอบติด คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ครีม (ถลัชนันท์ หนูอินทร์)

โรงเรียนสตรีพัทลุง

สอบติด คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กาย (ธีรภัทร์ ถึงศรี)

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

สอบติด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิมติ๊ (วิกรม มั่นพิริยะ)

โรงเรียนบุญวัฒนา

สอบติด สำนักวิชาจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมย์ (สกาวรัตน์ ทิมาสาร)

โรงเรียนหอวัง

สอบติด คณะบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

บูม (ณัฐสิทธิ์ แสงไชย)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย