ทดลองเรียนฟรี

U Passion Project สำหรับ ม.4-6 ต้องการเข้าคณะฝั่งไทย

เฉลย!! ข้อสอบจริง! #dek67 ต้องดู!! | อย่าหาว่าพี่สอน Ep.1
3 จุดพลาด! ข้อสอบ สอวน. #วิชาคณิตฯ ต้องดู!! | อย่าหาว่าพี่สอน Ep.2
Foundation คณิต | พี่นาม วิทยา มศว.
A-Level คณิตประยุกต์ 2 | พี่แบงค์ เศรษฐศาสตร์ มศว
ตะลุยโจทย์ A-Level เคมี | พี่บ็อบ SAR จุฬาฯ
ตะลุยโจทย์ A-Level ฟิสิกส์ | พี่บ๊อบ SAR จุฬาฯ
ตะลุยโจทย์ A-Level ชีวะ I พี่บ๊อบ SAR จุฬาฯ
อังกฤษ I พี่เจน ศิลปศาสตร์ มธ.
ไทย I พี่ชา ศิลปศาสตร์ มหิดล
A-Level ภาษาจีน | พี่ฟ้า การสอนภาษาจีน Jinan University (กวางโจว)
TPAT1 ความถนัดแพทย์ | พี่หนูนา เศรษฐศาสตร์ มศว

U Passion Inter สำหรับ ม.4-6 ต้องการเข้าคณะฝั่งอินเตอร์

SAT MATH I พี่นาม วิทยา มศว

U Passion Junior สำหรับน้องม.ต้น-ประถม

คณิต ม.1-3 I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
วิทย์ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
คณิต ป.4-6 I พี่ปุ๊ นิเทศ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ ป.4-6 I พี่ปูเป้ (ทดลองเรียนฟรี)
วิทย์ ป.4-6 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
upload success
upload fail
File
uploading