ทดลองเรียนฟรี

U Passion Project สำหรับ ม.4-6 ต้องการเข้าคณะฝั่งไทย

คณิต : กลยุทธ์และการเตรียมตัว I พี่สิริ วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
เคมี : อะตอมและตารางธาตุ : พี่บ็อบ SAR จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
ฟิสิกส์ : บทนำ | พี่บ๊อบ SAR จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
ชีวะ : บทนำ I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ I พี่โจ้ สถาปัตย์ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ I พี่เจน ศิลปศาสตร์ มธ.
สังคม I พี่ปอ ศึกษาศาสตร์ เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
ไทย I พี่ชา ศิลปศาสตร์ มหิดล
คณิต : สถิติ | พี่สิริ วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
A-Level ภาษาจีน | พี่ฟ้า การสอนภาษาจีน Jinan University (กวางโจว)
TGAT ตรรกะ I พี่นาม วิทยา มศว. (ทดลองเรียนฟรี)
TPAT ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง (ทดลองเรียนฟรี)
TPAT ความถนัดแพทย์ เชาว์ปัญญา (ทดลองเรียนฟรี)
TPAT วิศวะ I พี่ออฟ วิศวะ มหิดล
TPAT สถาปัตย์ I พี่โจ้ สถาปัตย์ จุฬาฯ
TPAT ครู | พี่พุฒิ สังคมศาสตร์ มศว.

U Passion Inter สำหรับ ม.4-6 ต้องการเข้าคณะฝั่งอินเตอร์

IELTS | พี่เกด University of Leeds, UK
SAT MATH I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
SAT VERBAL I พี่เกด University of Leed, UK (ทดลองเรียนฟรี)
BMAT : CHEM I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
BMAT : BIO I พี่นิว วิทยา จุฬาฯ
BMAT : MATH I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ
BMAT : Aptitude & Skills I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
CU-TEP I พี่เกด University of Leeds, UK (ทดลองเรียนฟรี)
TU-GET I พี่แทน เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)

U Passion Junior สำหรับน้องม.ต้น-ประถม

คณิต ม.1-3 I พี่แตม วิศวะ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
วิทย์ ม.1-3 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)
คณิต ป.4-6 I พี่ปุ๊ นิเทศ จุฬาฯ (ทดลองเรียนฟรี)
อังกฤษ ป.4-6 I พี่ปูเป้ (ทดลองเรียนฟรี)
วิทย์ ป.4-6 I พี่กอล์ฟ วิทยา เกษตรฯ (ทดลองเรียนฟรี)