หนังสือรอบสดฝั่งไทย ประถม

  • Course level: All Levels

Topics for this course

68 Lessons

ชุดที่ 1

1(1)_Foundation คณิต
1(2)_Foundation ฟิสิกส์
2(1)_Foundation อังกฤษ
2(2)_Foundation เคมี
3(1)_Foundation ไทย
3(2)_Foundation ชีวะ
4(1)_Foundation สังคม
4(2)_Foundation วิทย์ทั่วไป
5(1)_Foundation TGAT ตรรกะ
5(2)_Foundation ความถนัดแพทย์
6(1)_สรุป Basic คณิต
6(2)_สรุป Basic ฟิสิกส์
7(1)_สรุป Basic อังกฤษ
7(2)_สรุป Basic เคมี
8(1)_ สรุป Basic ไทย
8(2)_สรุป Basic ชีวะ
9(1)_สรุป Basic สังคม
9(2)_สรุป Basic วิทย์ทั่วไป
10(1)_ สรุป Basic TGAT ตรรกะ
10(2)_สรุป Basic ความถนัดแพทย์
11(1)_Pre คณิต
11(2)_Pre ฟิสิกส์ เคมี
11(3)_Pre TPAT วิศวะ
11(4)_Pre TPAT สถาปัตย์
12(1)_Pre อังกฤษ
12(2)_Pre ชีวะ

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3 (ปี 2567)

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading