แนบไฟล์พอร์ตให้โค้ชตรวจ ครั้งที่ 1

ขั้นตอนการแนบไฟล์ Portfolio กด Submit Assignment พิมพ์ชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล กลุ่มโค้ช ในช่อง Write your answer briefly คลิกที่ไอคอน +Upload file เพื่ออัพโหลดไฟล์  Portfolio เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด จากนั้นกด open เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว กด Submit Assignment

แนบไฟล์พอร์ตให้โค้ชตรวจ ครั้งที่ 1

ขั้นตอนการแนบไฟล์ Portfolio กด Submit Assignment พิมพ์ชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล กลุ่มโค้ช ชั้นปีการศึกษา ในช่อง Write your answer briefly คลิกที่ไอคอน +Upload file เพื่ออัพโหลดไฟล์  Portfolio เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด จากนั้นกด open เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว กด Submit Assignment

upload success
upload fail
File
uploading