5.00(1)

ข้อสอบ Pre Test ม.ต้น

  • Course level: All Levels

Topics for this course

ข้อสอบ Pre Test ม. 1 – 3

ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.1-3
ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1-3
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1-3

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading