รอบสดออนไลน์ ปี 2567 [ม.4-6]

  • Course level: Intermediate

Description

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสดออนไลน์

 

       ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

สรุป Basic  อังกฤษ
ม.ปลาย (ชีท) Conjuntion Preposition Cloze Passage

สรุป Basic  ฟิสิกส์
ม.ปลาย (ชีท) ความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส

 

       

      ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

สรุป Basic  เคมี
(ชีท) ม.ปลาย เคมีอินทรีย์

สรุป Basic  ไทย
(ชีท) ม.ปลาย ภาษาและการสื่อสาร A-Level ไทย

 

 

Topics for this course

รอบสดออนไลน์ มกราคม?

Foundation คณิต (เสาร์ที่ 6 มกราคม 2567)
Foundation ฟิสิกส์ (เสาร์ที่ 6 มกราคม 2567)
Foundation คณิต (เสาร์ที่ 13 มกราคม 2567)
Foundation ฟิสิกส์ (เสาร์ที่ 13 มกราคม 2567)
Foundation คณิต (เสาร์ที่ 20 มกราคม 2567)
Foundation ฟิสิกส์ (เสาร์ที่ 20 มกราคม 2567)
Foundation คณิต (เสาร์ที่ 27 มกราคม 2567)
Foundation ฟิสิกส์ (เสาร์ที่ 27 มกราคม 2567)

รอบสดออนไลน์ กุมภาพันธ์

รอบสดออนไลน์ มีนาคม

รอบสดออนไลน์ เมษายน

รอบสดออนไลน์ พฤษภาคม

รอบสดออนไลน์ มิถุนายน

รอบสดออนไลน์ กรกฎาคม

รอบสดออนไลน์ สิงหาคม

รอบสดออนไลน์ กันยายน

รอบสดออนไลน์ ตุลาคม

รอบสดออนไลน์ พฤศจิกายน

รอบสดออนไลน์ ธันวาคม

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading