0(0)

รอบสดออนไลน์ ปี 2566 [ม.4-6]

  • Course level: Intermediate

Description

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสดออนไลน์

พฤศจิกายน 2566

Pre เคมี

TPAT วิศวะ 

สรุป Basic TGAT อังกฤษ

 

Topics for this course

3 Lessons

รอบสดออนไลน์ มกราคม?

รอบสดออนไลน์ กุมภาพันธ์

รอบสดออนไลน์ มีนาคม

รอบสดออนไลน์ เมษายน

รอบสดออนไลน์ พฤษภาคม

รอบสดออนไลน์ มิถุนายน

รอบสดออนไลน์ กรกฎาคม

รอบสดออนไลน์ สิงหาคม

รอบสดออนไลน์ กันยายน

รอบสดออนไลน์ ตุลาคม

รอบสดออนไลน์ พฤศจิกายน

รอบสดออนไลน์ ธันวาคม

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading