รอบสดออนไลน์ ปี 2567 [ม.1-3]

  • Course level: Intermediate

Description

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสดออนไลน์

        ประจำ  กรกฎาคม พ.ศ.2567

Foundation คณิต
(ชีท) ม.ต้น คณิต การแยกตัวประกอบและความคล้าย

 

Foundation วิทย์

(ชีท) วิทย์ ม.ต้น คลื่นและแสง

Topics for this course

รอบสดออนไลน์ มกราคม?

Foundation สังคม (อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567)
Foundation อังกฤษ (เสาร์ที่ 13 มกราคม 2567)
Foundation สังคม (อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567)
Foundation อังกฤษ (อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567)

รอบสดออนไลน์ กุมภาพันธ์

รอบสดออนไลน์ มีนาคม

รอบสดออนไลน์ เมษายน

รอบสดออนไลน์ พฤษภาคม

รอบสดออนไลน์ มิถุนายน

รอบสดออนไลน์ กรกฎาคม

รอบสดออนไลน์ สิงหาคม

รอบสดออนไลน์ กันยายน

รอบสดออนไลน์ ตุลาคม

รอบสดออนไลน์ พฤศจิกายน

รอบสดออนไลน์ ธันวาคม

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading