รอบสดออนไลน์ ปี 2567 [ม.1-3]

  • Course level: Intermediate

Description

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสดออนไลน์

ประจำ เมษายน พ.ศ.2567

Foundation ไทย

Foundation อังกฤษ

 

ประจำ พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

Foundation ไทย

  (ชีท) วรรณคดี 3.2

 

 

Foundation อังกฤษ

(ชีท) direct & indirect speech

 

 

 

Topics for this course

รอบสดออนไลน์ มกราคม?

Foundation สังคม (อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567)
Foundation อังกฤษ (เสาร์ที่ 13 มกราคม 2567)
Foundation สังคม (อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567)
Foundation อังกฤษ (อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567)

รอบสดออนไลน์ กุมภาพันธ์

รอบสดออนไลน์ มีนาคม

รอบสดออนไลน์ เมษายน

รอบสดออนไลน์ พฤษภาคม

รอบสดออนไลน์ มิถุนายน

รอบสดออนไลน์ กรกฎาคม

รอบสดออนไลน์ สิงหาคม

รอบสดออนไลน์ กันยายน

รอบสดออนไลน์ ตุลาคม

รอบสดออนไลน์ พฤศจิกายน

รอบสดออนไลน์ ธันวาคม

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading