รอบสดออนไลน์ ปี 2567 [ป.4-6]

  • Course level: Intermediate

Description

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสดออนไลน์

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

Foundation คณิต

ประถม คณิต (ชีท) บัญญัติไตรยางศ์

Foundation วิทย์

        ประถม (ชีท) สารอาหารและการทดสอบสารอาหาร

 

 

 

 

 

Topics for this course

รอบสดออนไลน์ มกราคม?

รอบสดออนไลน์ กุมภาพันธ์

รอบสดออนไลน์ สิงหาคม

รอบสดออนไลน์ กันยายน

รอบสดออนไลน์ พฤศจิกายน

รอบสดออนไลน์ ธันวาคม

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading