0(0)

รอบสดออนไลน์ ปี 2566 [ป.4-6]

  • Course level: Intermediate

Description

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสดออนไลน์

มีนาคม

Foundation อังกฤษ

[คลิกตรงนี้] ENG ประถม March 23 – Articles

Foundation วิทย์

[คลิกตรงนี้]Foundation วิทย์ ป.4-6 (เล่ม 1)

Foundation อังกฤษ

[คลิกตรงนี้] the _ no article ประถม 10-3-66

Foundation อังกฤษ 19-3-66

[คลิกตรงนี้] ประถม March 23 – this that these those + some any

Topics for this course

รอบสดออนไลน์ มกราคม?

รอบสดออนไลน์ กุมภาพันธ์

รอบสดออนไลน์ เมษายน

รอบสดออนไลน์ พฤษภาคม

รอบสดออนไลน์ มิถุนายน

รอบสดออนไลน์ กรกฎาคม

รอบสดออนไลน์ สิงหาคม

รอบสดออนไลน์ กันยายน

รอบสดออนไลน์ ตุลาคม

รอบสดออนไลน์ พฤศจิกายน

รอบสดออนไลน์ ธันวาคม

Tags

Pick a plan