Foundation ชีวะ

  • Course level: Beginner

Topics for this course

51 Lessons

Foundation ชีววิทยา ม.4 เทอม 1

เรื่องที่ 1 : ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต1:52:22
(ข้อสอบ) 1. ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 13:01:48
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 23:03:30
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 31:44:20
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 422:59
(ข้อสอบ) 2. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 3 : เซลล์และการทำงานของเซลล์ Part 12:59:44
เรื่องที่ 3 : เซลล์และการทำงานของเซลล์ Part 22:01:54
เรื่องที่ 4 : การหายใจระดับเซลล์ Part 12:05:05
เรื่องที่ 4 : การหายใจระดับเซลล์ Part 23:02:14
(ข้อสอบ) 3. เซลล์และการทำงานของเซลล์

Foundation ชีววิทยา ม.4 เทอม 2

Foundation ชีววิทยา ม.5 เทอม 1

Foundation ชีววิทยา ม.5 เทอม 2

Foundation ชีววิทยา ม.6 เทอม 1

Foundation ชีววิทยา ม.6 เทอม 2

Foundation ชีวะ (พี่นิว)

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading

ประกาศปรับปรุงระบบข้อสอบ น้องๆ สามารถเข้ามาทำได้อีกครั้งในวันที่ 8 ม.ค. 2567 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ