4.29(7)

Foundation ชีวะ

  • Course level: Beginner

Topics for this course

51 Lessons

Foundation ชีวะ (พี่บ๊อบ)

เรื่องที่ 1 : ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต1:52:22
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 13:01:47
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 23:03:30
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 31:44:20
เรื่องที่ 2 : เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 422:59
เรื่องที่ 3 : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรเซลล์ Part 12:59:44
เรื่องที่ 3 : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรเซลล์ Part 22:01:54
เรื่องที่ 4 : การหายใจระดับเซลส์ Part 12:01:54
เรื่องที่ 4 : การหายใจระดับเซลส์ Part 23:02:14
เรื่องที่ 4 : ระบบย่อยอาหาร Part 12:00:42
เรื่องที่ 4 : ระบบย่อยอาหาร Part 22:59:38
เรื่องที่ 5 : การรักษาดุลยภาพในร่างกาย Part 11:38:15
เรื่องที่ 5 : การรักษาดุลยภาพในร่างกาย Part 21:10:29
เรื่องที่ 5 : การรักษาดุลยภาพในร่างกาย Part 347:35
เรื่องที่ 5 : การรักษาดุลยภาพในร่างกาย Part 42:17:01
เรื่องที่ 6 : การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต2:17:00
เรื่องที่ 7 : ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก Part 13:16:57
เรื่องที่ 7 : ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก Part 21:02:21
เรื่องที่ 7 : ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก Part 33:39:07
เรื่องที่ 8 : ระบบต่อมไร้ท่อ Part 12:07:31
เรื่องที่ 8 : ระบบต่อมไร้ท่อ Part 22:54:00
เรื่องที่ 9 : พฤติกรรมของสัตว์1:44:19
เรื่องที่ 10 : การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ Part 11:05:14
เรื่องที่ 10 : การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ Part 22:20:22
เรื่องที่ 10 : การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ Part 31:20:09
เรื่องที่ 11 : โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก1:51:07
เรื่องที่ 12 : การสังเคราะห์ด้วยแสง Part 12:26:12
เรื่องที่ 12 : การสังเคราะห์ด้วยแสง Part 22:06:56

Foundation ชีวะ (พี่นิว)

Student Feedback

4.3

Total 7 Ratings

5
5 ratings
4
1 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
1 rating

สอนเข้าใจมากๆค่ะ ได้เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนได้

ชอบที่พี่นิวสอนค่ะ เพราะมีชีทให้น่าจดน่าอ่าน เข้าใจมากค่ะ

พี่นิวสอนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับ อยากให้สอนละเอียดขึ้น ช้าลงหน่อย เเล้วก็บางเรื่องอยากให้สอนเเบบให้เห็นภาพมากขึ้นอะครับ ไม่ใช่มีเเต่ text อย่างเดียวเเล้วก็อ่านตามครับ

พี่เค้าพูดเร็ว จดเร็วไปหน่อน

Pick a plan