5.00(3)

Foundation คณิต

  • Course level: Beginner

Topics for this course

413 Lessons

Foundation คณิต

เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 123:08
เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 234:23
เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 329:20
เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 417:33
เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 527:14
เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 627:54
เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 734:33
เซต | พื้นฐานของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซต Part 820:10
เซต | การดำเนินการของเซต Part 125:36
เซต | การดำเนินการของเซต Part 227:00
เซต | การดำเนินการของเซต Part 329:41
เซต | การดำเนินการของเซต Part 419:24
เซต | การหาจำนวนสมาชิกของเซต Part 132:47
เซต | การหาจำนวนสมาชิกของเซต Part 232:26
เซต | การหาจำนวนสมาชิกของเซต Part 324:54
เซต | การหาจำนวนสมาชิกของเซต Part 422:23
ตรรกศาสตร์ | ตัวเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 142:11
ตรรกศาสตร์ | ตัวเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 228:07
ตรรกศาสตร์ | ตัวเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 327:00
ตรรกศาสตร์ | สมมูล ตอนที่ 129:41
ตรรกศาสตร์ | สมมูล ตอนที่ 225:20
ตรรกศาสตร์ | สมมูล ตอนที่ 329:32
ตรรกศาสตร์ | สมมูล ตอนที่ 421:45
ตรรกศาสตร์ | สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล ตอนที่ 123:46
ตรรกศาสตร์ สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล ตอนที่ 228:35
ตรรกศาสตร์ | สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล ตอนที่ 326:27
ตรรกศาสตร์ | สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล ตอนที่ 421:48
ตรรกศาสตร์ | ตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 132:44
ตรรกศาสตร์ | ตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 227:10
ตรรกศาสตร์ | ตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 339:01
ตรรกศาสตร์ | ตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 415:00
จำนวนจริง | ระบบจำนวนจริง Part 129:01
จำนวนจริง | ระบบจำนวนจริง Part 226:45
จำนวนจริง | ระบบจำนวนจริง Part 331:08
จำนวนจริง | ระบบจำนวนจริง Part 430:03
จำนวนจริง | ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม Part 124:54
จำนวนจริง | ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม Part 224:54
จำนวนจริง | ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม Part 328:11
จำนวนจริง | ทฤษฎีเศษเหลือและการแก้สมการพหุนาม Part 427:59
จำนวนจริง | อสมการ Part 133:09
จำนวนจริง | อสมการ Part 2.141:32
จำนวนจริง | อสมการ Part 2.240:50
จำนวนจริง | อสมการ Part 330:46
จำนวนจริง | อสมการ Part 430:56
จำนวนจริง | อสมการ Part 528:16
จำนวนจริง | อสมการ Part 623:40
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 130:26
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 229:51
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 333:07
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 420:43
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 517:56
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 626:31
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 733:59
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 832:19
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 923:44
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 1048:07
จำนวนจริง | ค่าสัมบูรณ์ Part 1144:23
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | พื้นฐานความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น Part 130:01
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | พื้นฐานความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น Part 239:52
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | พื้นฐานความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น Part 321:44
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | พื้นฐานความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น Part 429:04
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | พื้นฐานความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น Part 547:29
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | กราฟของความสัมพันธ์ Part 130:31
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | กราฟของความสัมพันธ์ Part 227:50
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | กราฟของความสัมพันธ์ Part 317:21
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 139:19
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 225:32
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 325:23
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 427:04
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 530:35
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 630:49
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 731:52
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | โดเมน เรนจ์ Part 832:06
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | สัญลักษณ์แทนฟังก์ชั่น f(x) Part 125:39
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | สัญลักษณ์แทนฟังก์ชั่น f(x) Part 233:56
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | สัญลักษณ์แทนฟังก์ชั่น f(x) Part 328:57
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | สัญลักษณ์แทนฟังก์ชั่น f(x) Part 417:04
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นอินเวอร์ส Part 128:02
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นอินเวอร์ส Part 238:28
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นอินเวอร์ส Part 334:23
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นอินเวอร์ส Part 432:07
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นอินเวอร์ส Part 523:50
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นอินเวอร์ส Part 612:28
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นคอมโพสิท Part 131:23
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นคอมโพสิท Part 234:31
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นคอมโพสิท Part 338:50
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นคอมโพสิท Part 431:24
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นคอมโพสิท Part 520:12
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นคอมโพสิท Part 629:17
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่นคอมโพสิท Part 723:34
เรขาคณิตวิเคราะห์ | จุด Part 131:37
เรขาคณิตวิเคราะห์ | จุด Part 233:02
เรขาคณิตวิเคราะห์ | จุด Part 333:55
เรขาคณิตวิเคราะห์ | จุด Part 424:23
เรขาคณิตวิเคราะห์ | จุด Part 535:56
เรขาคณิตวิเคราะห์ | จุด Part 635:32
เรขาคณิตวิเคราะห์ | เส้นตรง Part 140:10
เรขาคณิตวิเคราะห์ | เส้นตรง Part 233:19
เรขาคณิตวิเคราะห์ | เส้นตรง Part 329:10
เรขาคณิตวิเคราะห์ | เส้นตรง Part 425:40
เรขาคณิตวิเคราะห์ | เส้นตรง Part 527:54
เรขาคณิตวิเคราะห์ | เส้นตรง Part 625:39
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงกลม Part 130:03
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงกลม Part 231:30
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงกลม Part 336:31
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงกลม Part 427:08
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงกลม Part (5)1:55:01
เรขาคณิตวิเคราะห์ | พาราโบลา Part 128:37
เรขาคณิตวิเคราะห์ | พาราโบลา Part 224:34
เรขาคณิตวิเคราะห์ | พาราโบลา Part 328:20
เรขาคณิตวิเคราะห์ | พาราโบลา Part 443:52
เรขาคณิตวิเคราะห์ | พาราโบลา Part 52:03:35
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงรี Part 131:37
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงรี Part 234:30
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงรี Part 334:16
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงรี Part 425:10
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงรี Part 537:22
เรขาคณิตวิเคราะห์ | วงรี Part 61:59:05
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 130:59
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 222:50
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 327:34
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 423:44
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 536:20
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 623:27
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 725:51
เรขาคณิตวิเคราะห์ | ไฮเพอร์โบลา Part 82:05:32
อัตราส่วนตรีโกณมิติ | การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณของมุม1:27:31
อัตราส่วนตรีโกณมิติ | ค่าฟังก์ชันตรีโกณของมุมใดๆ การหามุมเมื่อทราบค่าอัตราส่วนตรีโกณ1:44:50
อัตราส่วนตรีโกณมิติ |การหาด้านสามเหลี่ยมมุมฉาก เอกลักษณ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ1:57:40
เมตริกซ์ | พื้นฐานทั่วไปของเมตริกซ์ Part 136:09
เมตริกซ์ | พื้นฐานทั่วไปของเมตริกซ์ Part 229:09
เมตริกซ์ | พื้นฐานทั่วไปของเมตริกซ์ Part 342:39
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 115:58
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 238:55
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 315:36
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 431:34
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 527:03
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 619:17
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 740:03
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 830:33
เมตริกซ์ | ดีเทอร์มิแนนท์ Part 942:03
เมตริกซ์ | เมตริกซ์อินเวอร์ส Part 131:19
เมตริกซ์ | เมตริกซ์อินเวอร์ส Part 233:38
เมตริกซ์ | เมตริกซ์อินเวอร์ส Part 330:06
เมตริกซ์ | เมตริกซ์อินเวอร์ส Part 434:38
เมตริกซ์ | เมตริกซ์อินเวอร์ส Part 528:45
เมตริกซ์ | เมตริกซ์อินเวอร์ส Part 628:01
เมตริกซ์ | ระบบสมการเชิงเส้น Part 137:45
เมตริกซ์ | ระบบสมการเชิงเส้น Part 231:57
เมตริกซ์ | ระบบสมการเชิงเส้น Part 334:44
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 129:58
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 230:58
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 327:40
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 429:19
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 539:30
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 627:58
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 722:44
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 826:43
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 937:41
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | พื้นฐานตรีโกณ Part 1030:42
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 136:21
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 229:03
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 347:35
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 428:48
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 532:21
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 625:23
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 731:39
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 831:35
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | เอกลักษณ์ตรีโกณ Part 938:16
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | อินเวอร์สตรีโกณ Part 131:37
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | อินเวอร์สตรีโกณ Part 235:37
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | อินเวอร์สตรีโกณ Part 335:58
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | อินเวอร์สตรีโกณ Part 427:31
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | สมการและอสมการตรีโกณ Part 126:30
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | สมการและอสมการตรีโกณ Part 241:04
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | สมการและอสมการตรีโกณ Part 326:24
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ | สมการและอสมการตรีโกณ Part 421:03
Expo log | เลขยกกำลัง ตอนที่ 129:47
Expo log | เลขยกกำลัง ตอนที่ 233:03
Expo log | เลขยกกำลัง ตอนที่ 325:22
Expo log | เลขยกกำลัง ตอนที่ 426:19
Expo log | รากกำลังที่สอง Part 131:11
Expo log | รากกำลังที่สอง Part 228:33
Expo log | รากกำลังที่สอง Part 330:47
Expo log | รากกำลังที่สอง Part 432:32
Expo log | บวกลบคูณหารกรณฑ์ part 131:51
Expo log | บวกลบคูณหารกรณฑ์ part 232:01
Expo log | สมการกรณฑ์ (สมการราก) ตอนที่ 127:22
Expo log | สมการกรณฑ์ (สมการราก) ตอนที่ 230:42
Expo log | สมการกรณฑ์ (สมการราก) ตอนที่ 320:51
Expo log | ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล34:17
Expo log | ฟังก์ชันลอการิทึม Part 133:12
Expo log | ฟังก์ชันลอการิทึม Part 230:38
Expo log | ฟังก์ชั่นลอการิทึม Part 326:35
Expo log | ฟังก์ชันลอการิทึม Part 426:09
Expo log | ฟังก์ชันลอการิทึม Part 528:35
Expo log | ฟังก์ชันลอการิทึม Part 633:35
Expo log | ฟังก์ชันลอการิทึม Part 733:36
Expo log | ฟังก์ชันลอการิทึม Part 817:32
Expo log | สมการลอการิทึม Part 117:32
Expo log | สมการลอการิทึม Part 230:36
Expo log | สมการลอการิทึม Part 340:24
Expo log | สมการเอกซ์โพเนนเชียล Part 131:01
Expo log | สมการเอกซ์โพเนนเชียล Part 221:14
Expo log | สมการเอกซ์โพเนนเชียล Part 332:24
Expo log | สมการเอกซ์โพเนนเชียล Part 419:32
Expo log | การวาดกราฟเอกซ์โพและกราฟลอการิทึม Part 124:41
Expo log | การวาดกราฟเอกซ์โพและกราฟลอการิทึม Part 228:13
Expo log | การวาดกราฟเอกซ์โพและกราฟลอการิทึม Part 327:18
Expo log | อสมการเอกซ์โพและลอการิทึม Part 135:24
Expo log | อสมการเอกซ์โพและลอการิทึม Part 230:21
เวกเตอร์ | เวกเตอร์รูปภาพ Part 132:59
เวกเตอร์ | เวกเตอร์รูปภาพ Part 235:34
เวกเตอร์ | เวกเตอร์รูปภาพ Part 332:53
เวกเตอร์ | เวกเตอร์รูปภาพ Part 431:47
เวกเตอร์ | เวกเตอร์รูปภาพ Part 531:40
เวกเตอร์ | เวกเตอร์รูปภาพ Part 633:54
เวกเตอร์ | เวกเตอร์ 2 มิติ Part 123:00
เวกเตอร์ | เวกเตอร์ 2 มิติ Part 232:51
เวกเตอร์ | เวกเตอร์ 2 มิติ Part 336:19
เวกเตอร์ | เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ Part 123:47
เวกเตอร์ | เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ part 223:52
เวกเตอร์ | เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ part 338:22
เวกเตอร์ | เวกเตอร์แกนพิกัดฉาก 3 มิติ part 421:34
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 132:51
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 226:53
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 332:27
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 425:48
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 539:26
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 629:51
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงสเกลาร์ part 736:53
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 118:56
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 233:59
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 325:48
เวกเตอร์ | ผลคูณเชิงเวกเตอร์ part 418:34
เวกเตอร์ | 3 มิติ (พี่แสตมป์)39:26
จำนวนเชิงซ้อน | พื้นฐาน Part 128:14
จำนวนเชิงซ้อน | พื้นฐาน Part 228:06
จำนวนเชิงซ้อน | พื้นฐาน Part 344:09
จำนวนเชิงซ้อน | การวาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อน Part 128:06
จำนวนเชิงซ้อน | การวาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อน Part 231:41
จำนวนเชิงซ้อน | บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน Part 121:03
จำนวนเชิงซ้อน | บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน Part 234:25
จำนวนเชิงซ้อน | บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน Part 333:10
จำนวนเชิงซ้อน | บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน Part 435:30
จำนวนเชิงซ้อน | บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน Part 524:29
จำนวนเชิงซ้อน | บวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน Part 619:47
จำนวณเชิงซ้อน | คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค Part 131:46
จำนวนเชิงซ้อน | คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค Part 236:17
จำนวนเชิงซ้อน | คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค Part 322:28
จำนวนเชิงซ้อน | คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค Part 422:15
จำนวณเชิงซ้อน | คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค Part 536:19
จำนวณเชิงซ้อน | คุณสมบัติค่าสัมบูรณ์และสังยุค Part 641:03
จำนวนเชิงซ้อน | พิกัดเชิงขั้ว Part 125:29
จำนวนเชิงซ้อน | พิกัดเชิงขั้ว Part 228:22
จำนวนเชิงซ้อน | พิกัดเชิงขั้ว Part 339:28
จำนวนเชิงซ้อน | พิกัดเชิงขั้ว Part 439:28
จำนวนเชิงซ้อน | ตะลุยโจทย์พิกัดเชิงขั้ว Part 128:38
จำนวนเชิงซ้อน | ตะลุยโจทย์พิกัดเชิงขั้ว Part 236:53
จำนวนเชิงซ้อน | รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน Part 138:47
จำนวนเชิงซ้อน | รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน Part 232:48
จำนวนเชิงซ้อน | รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน Part 333:04
จำนวนเชิงซ้อน | รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน Part 446:46
จำนวนเชิงซ้อน | สมการพหุนาม Part 133:33
จำนวนเชิงซ้อน | สมการพหุนาม Part 229:09
จำนวนเชิงซ้อน | สมการพหุนาม Part 321:46
จำนวนเชิงซ้อน | สมการพหุนาม Part 428:59
ความน่าจะเป็น | กฎการนับ Part 126:15
ความน่าจะเป็น | กฎการนับ Part 232:21
ความน่าจะเป็น | กฎการนับ Part 335:35
ความน่าจะป็น | กฎการนับ Part 445:13
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 129:50
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 219:49
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 329:56
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 429:56
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 529:56
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 617:01
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 737:02
ความน่าจะเป็น | ของซ้ำและการเลือก Part 815:45
ความน่าจะเป็น | การแบ่งกลุ่มและการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม Part 125:46
ความน่าจะเป็น | การแบ่งกลุ่มและการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม Part 232:49
ความน่าจะเป็น | การแบ่งกลุ่มและการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม Part 328:37
ความน่าจะเป็น | การแบ่งกลุ่มและการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม Part 430:56
ความน่าจะเป็น | การแบ่งกลุ่มและการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม Part 519:41
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 129:45
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 243:01
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 333:14
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 437:31
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 520:46
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 630:14
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 731:13
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 829:41
ความน่าจะเป็น | ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น Part 930:19
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 128:57
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 234:50
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 334:07
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 430:02
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 533:10
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 637:22
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 714:51
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 816:40
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 934:12
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 1026:01
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 1115:02
ลำดับอนุกรม | พื้นฐานลำดับ Part 1225:21
ลำดับอนุกรม | ลิมิตของลำดับ Part 136:21
ลำดับอนุกรม | ลิมิตของลำดับ Part 229:36
ลำดับอนุกรม | ลิมิตของลำดับ Part 328:20
ลำดับอนุกรม | ลิมิตของลำดับ Part 412:42
ลำดับอนุกรม | ลิมิตของลำดับ Part 530:16
ลำดับอนุกรม | อนุกรมซิกม่า Part 18:39
ลำดับอนุกรม | อนุกรมซิกม่า Part 29:17
ลำดับอนุกรม | อนุกรมซิกม่า Part 325:45
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเลขคณิต Part 19:17
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเลขคณิต Part 241:12
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเลขคณิต Part 320:11
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเรขาคณิต Part 15:31
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเรขาคณิต Part 229:45
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเรขาคณิต Part 331:34
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเรขาคณิต Part 420:00
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเทเลสโคป Part 120:00
ลำดับอนุกรม | อนุกรมเทเลสโคป Part 220:00
ลำดับอนุกรม | อนุกรมอนันต์ Part 129:16
ลำดับอนุกรม | อนุกรมอนันต์ Part 228:28
ลำดับอนุกรม | อนุกรมอนันต์ Part 339:28
ลำดับอนุกรม | อนุกรมอนันต์ Part 427:04
ลำดับอนุกรม | อนุกรมอนันต์ Part 520:47
แคลคูลัส | ลิมิต ของฟังก์ชัน Part 129:48
แคลคูลัส | ลิมิต ของฟังก์ชัน Part 228:50
แคลคูลัส | ลิมิต ของฟังก์ชัน Part 331:36
แคลคูลัส | ลิมิต ของฟังก์ชัน Part 435:16
แคลคูลัส | ลิมิต ของฟังก์ชัน Part 527:00
แคลคูลัส | ความต่อเนื่อง Part 139:05
แคลคูลัส | ความต่อเนื่อง Part 217:26
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 131:08
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 232:14
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 335:21
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 436:18
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 528:46
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 625:10
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 732:03
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 814:36
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 936:53
แคลคูลัส | อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part 1038:05
แคลคูลัส | ความหมายของอนุพันธ์ Part 116:49
แคลคูลัส | ความหมายของอนุพันธ์ Part 228:21
แคลคูลัส | ความหมายของอนุพันธ์ Part 330:27
แคลคูลัส | ความหมายของอนุพันธ์ Part 416:52
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 19:18
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 234:58
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 328:32
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 431:04
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 528:45
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 630:29
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 731:37
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 829:47
แคลคูลัส | การประยุกต์อนุพันธ์ part 927:54
แคลคูลัส | ปริพันธ์ part 121:54
แคลคูลัส | ปริพันธ์ part 238:12
แคลคูลัส | ปริพันธ์ part 328:18
แคลคูลัส | ปริพันธ์ part 435:12
แคลคูลัส | ปริพันธ์ part 517:39
แคลคูลัส | การประยุกต์ปริพันธ์ part 133:56
แคลคูลัส | การประยุกต์ปริพันธ์ part 226:24
แคลคูลัส | การประยุกต์ปริพันธ์ part 333:56
แคลคูลัส | การประยุกต์ปริพันธ์ part 428:31
แคลคูลัส | การประยุกต์ปริพันธ์ part 524:09
สถิติ | ภาคบรรยาย part 136:04
สถิติ | ภาคบรรยาย part 238:37
สถิติ | ค่ากลางของข้อมูล part 133:55
สถิติ | ค่ากลางของข้อมูล part 227:59
สถิติ | ค่ากลางของข้อมูล part 330:34
สถิติ | ค่ากลางของข้อมูล part 421:51
สถิติ | ค่ากลางของข้อมูล part 523:57
สถิติ | ค่ากลางของข้อมูล part 619:45
สถิติ | การวัดตำแหน่งของข้อมูล part 137:27
สถิติ | การวัดตำแหน่งของข้อมูล part 234:44
สถิติ | การวัดตำแหน่งของข้อมูล part 335:11
สถิติ | การวัดตำแหน่งของข้อมูล part 429:35
สถิติ : การวัดการกระจายของข้อมูล part 125:51
สถิติ : การวัดการกระจายของข้อมูล part 225:43
สถิติ : การวัดการกระจายของข้อมูล part 325:40
สถิติ : การวัดการกระจายของข้อมูล part 429:54
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 533:05
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 624:40
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 739:59
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 830:55
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 928:25
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 1029:14
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 1128:04
สถิติ | การวัดการกระจายของข้อมูล part 1223:34
สถิติ | คะแนนมาตรฐาน part 138:25
สถิติ | คะแนนมาตรฐาน part 217:23
สถิติ | โค้งการกระจาย part 112:51
สถิติ | โค้งการกระจาย part 236:04
สถิติ | โค้งการกระจาย part 328:57
สถิติ | โค้งการกระจาย part 432:26
สถิติ | โค้งการกระจาย part 514:30
สถิติ | โค้งการกระจาย part 624:23
สถิติ | ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part 118:34
สถิติ | ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part 224:22
สถิติ | ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part 324:30
สถิติ | ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part 437:40
สถิติ | ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part 531:55
สถิติ | ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part 625:01
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 128:50
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 234:13
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 333:04
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 429:59
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 534:53
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 633:16
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 737:15
สถิติ | ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 832:29
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องเซต
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องตรรกศาสตร์
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องระบบจํานวนจริง
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องเมตริกซ์
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องเลขยกกำลัง
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องเวกเตอร์
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องจำนวนเชิงซ้อน
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องความน่าจะเป็น
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องสถิติ
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องลําดับอนุกรม
ข้อสอบ Foundation คณิต เรื่องแคลคูลัส

Student Feedback

5.0

Total 3 Ratings

5
3 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

สอนดีมากๆเลยค่ะ

สอนครบประเด็นมากเลยครับ

สอนสนุกมาก แต่จะไปไวนิดนึง

Pick a plan