ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์

  • Course level: Expert

Topics for this course

21 Lessons

ตะลุยโจทย์ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์

จำนวนจริง3:17:48
ฟังก์ชั่น1:35:13
เอกโพเนนเชียลและลอการิทึม2:36:55
เมทริกซ์2:46:31
ตรีโกณ4:01:47
จำนวนเชิงซ้อน1:38:25
ความน่าจะเป็น Part 11:56:54
ความน่าจะเป็น Part 22:12:44
วิชาสามัญ คณิต ม.ค.552:48:15
วิชาสามัญ คณิต ม.ค.572:40:49
วิชาสามัญ คณิต ม.ค.582:48:11
วิชาสามัญ คณิต ธ.ค.581:53:57
วิชาสามัญ คณิต ปี 63 Part 11:08:30
วิชาสามัญ คณิต ปี 63 Part 21:50:07
วิชาสามัญ คณิต ปี 64 Part 11:33:42
วิชาสามัญ คณิต ปี 64 Part 21:16:48
วิชาสามัญ คณิต ปี 65 Part 145:27
วิชาสามัญ คณิต ปี 65 Part 239:27
วิชาสามัญ คณิต ปี 65 Part 340:38
วิชาสามัญ คณิต ปี 65 Part 440:32
วิชาสามัญ คณิต ปี 65 Part 51:03:39

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading