0(0)

สรุป Basic อังกฤษ ม.1-3

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

40 Lessons

สรุป Basic อังกฤษ ม.1-3

Grammar Week 1 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:33:47
Grammar Week 1 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:19:10
Grammar Week 2 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:13:48
Grammar Week 2 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)2:05:24
Grammar Week 3 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:58:48
Grammar Week 3 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 11:29:36
Grammar Week 3 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 21:02:07
Grammar Week 4 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 144:10
Grammar Week 4 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 21:14:29
Grammar Week 4 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 11:13:10
Grammar Week 4 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 226:54
Grammar Week 5 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 11:33:44
Grammar Week 5 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 252:48
Grammar Week 5 day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:45:00
Grammar Week 6 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:26:53
Grammar Week 6 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:32:14
Grammar Week 7 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:30:27
Grammar Week 7 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:33:36
Grammar Week 8 day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:42:15
Grammar Week 8 day 2 (Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:37:37
Grammar Week 9 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 155:39
Grammar Week 9 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 236:16
Grammar Week 9 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:29:42
Grammar Week 10 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:29:44
Grammar Week 10 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:38:25
Grammar Week 11 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:36:11
Grammar Week 11 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 132:22
Grammar Week 11 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 249:36
Grammar Week 12 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:24:33
Grammar Week 12 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 142:31
Grammar Week 12 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 228:53
Grammar Week 13 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:23:15
Grammar Week 13 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:02:36
Grammar Week 14 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:15:56
Grammar Week 14 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:20:42
Grammar Week 15 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:08:06
Grammar Week 15 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 125:24
Grammar Week 15 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น) Part 241:34
Grammar Week 16 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)57:30
Grammar Week 16 Day 2 (สรุป Basic อังกฤษ ม.ต้น)1:01:34
แบบทดสอบสรุป Basic อังกฤษ ชุดที่ 1
แบบทดสอบสรุป Basic อังกฤษ ชุดที่ 2

Pick a plan