สรุป Basic คณิต ประถม

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

41 Lessons

สรุป Basic คณิต ประถม

Week 1 Day 1 จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณ หาร1:17:30
Week 1 Day 2 จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณ หาร59:43
Week 1 Day 3 จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณ หาร1:17:17
Week 2 Day 1 ตัวประกอบของจำนวนนับ49:52
Week 2 Day 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ44:04
Week 2 Day 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ29:53
Week 3 Day 1 เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน1:05:35
Week 3 Day 2 เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน1:09:25
Week 3 Day 3 เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (Part 1)29:00
Week 3 Day 3 เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (Part 2)23:23
Week 4 Day 1 ทศนิยม และการบวกลบคูณหารทศนิยม16:06
Week 4 Day 2 ทศนิยม และการบวกลบคูณหารทศนิยม1:25:40
Week 4 Day 3 ทศนิยม และการบวกลบคูณหารทศนิยม47:37
Week 5 Day 1 สมการและการแก้สมการ (Part 1)56:42
Week 5 Day 1 สมการและการแก้สมการ (Part 2)20:27
Week 5 Day 2 สมการและการแก้สมการ1:35:45
Week 5 Day 3 สมการและการแก้สมการ30:14
Week 6 Day 1 มุมและส่วนของเส้นตรง6:44
Week 6 Day 2 มุมและส่วนของเส้นตรง33:00
Week 6 Day 3 มุมและส่วนของเส้นตรง27:39
Week 7 Day 1 เส้นขนาน24:47
Week 7 Day 2 เส้นขนาน34:29
Week 7 Day 3 เส้นขนาน33:59
Week 8 Day 1 ทิศและแผนผัง18:13
Week 8 Day 2 ทิศและแผนผัง12:35
Week 8 Day 3 ทิศและแผนผัง24:47
Week 9 Day 1 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม36:52
Week 9 Day 2 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม1:02:12
Week 9 Day 3 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม50:32
Week 10 Day 1 รูปวงกลม1:21:41
Week 10 Day 2 รูปวงกลม1:06:03
Week 10 Day 3 รูปวงกลม1:07:37
Week 11 Day 1 บทประยุกต์57:50
Week 11 Day 2 บทประยุกต์1:02:54
Week 11 Day 3 บทประยุกต์1:22:07
Week 12 Day 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตร35:41
Week 12 Day 2 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตร43:01
Week 12 Day 3 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตร47:51
Week 13 Day 1 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น40:17
Week 13 Day 2 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น37:56
Week 13 Day 3 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น29:05
แบบทดสอบสรุป Basic คณิต ชุดที่ 1
แบบทดสอบสรุป Basic คณิต ชุดที่ 2

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading