รอบสดออนไลน์ย้อนหลัง ป.4-6

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

36 Lessons

เดือนมีนาคม 2566

Foundation อังกฤษ Part 1 (วันที่ 2-03-66)40:30
Foundation อังกฤษ Part 2 (วันที่ 2-03-66)00:40:08
Foundation อังกฤษ Part 3 (วันที่ 2-03-66)00:39:23
Foundation วิทย์ Part 4 (วันที่ 4-03-66)2:12:34
Foundation อังกฤษ Part 5 (วันที่ 10-03-66)2:06:26
Foundation วิทย์ Part 6 (วันที่ 13-03-66)1:54:59
Foundation อังกฤษ Part 7 (วันที่ 19-03-66)1:50:54
Foundation วิทย์ Part 8 (วันที่ 20-03-66)1:54:21
Foundation อังกฤษ Part 9 (วันที่ 28-3-66)2:49:35
Foundation วิทย์ Part 10 (วันที่ 31-03-66)3:28:28

เดือนเมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading