ตะลุยโจทย์ TPAT5 | ความถนัดทางครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

18 Lessons

TPAT5 | ธันวาคม 2565

Part 134:43
Part 236:14
Part 328:48
Part 434:04
Part 530:52
Part 634:05
Part 730:52
Part 833:52
Part 932:08
Part 1031:29
Part 1131:45
Part 1236:45
Part 1332:32
Part 1430:46
Part 1536:40
Part 1600:36:36
Part 1700:31:25
Part 1800:31:59

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading