4.50(2)

ตะลุยโจทย์ เคมี

  • Course level: Expert

Topics for this course

22 Lessons

ตะลุยโจทย์ A-Level เคมี

สามัญ เคมี ม.ค.573:26:01
สามัญ เคมี ม.ค.581:52:27
สามัญ เคมี มี.ค.613:23:20
สามัญ เคมี มี.ค. ปี63 Part 12:13:08
สามัญ เคมี มี.ค. ปี63 Part 21:31:20
สามัญ เคมี มี.ค. ปี63 Part 325:39
สามัญ เคมี มี.ค. ปี63 Part 41:56:50
สามัญ เคมี มี.ค. ปี63 Part 52:13:04
สามัญ เคมี มี.ค. ปี63 Part 61:58:02
สามัญ เคมี มี.ค. ปี64 Part 12:00:45
สามัญ เคมี มี.ค. ปี64 Part 22:01:00
สามัญ เคมี มี.ค. ปี64 Part 31:11:17
สามัญ เคมี มี.ค. ปี64 Part 42:01:22
สามัญ เคมี มี.ค. ปี64 Part 541:26
สามัญ เคมี มี.ค. ปี64 Part 62:37:22
สามัญ เคมี ปี 65 Part 11:54:47
สามัญ เคมี ปี 65 Part 21:37:15
สามัญ เคมี ปี 65 Part 31:15:09
สามัญ เคมี ปี 65 Part 42:00:21

ตะลุยโจทย์ PAT2 (เคมี)

Student Feedback

4.5

Total 2 Ratings

5
1 rating
4
1 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

ดีมากคับ

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading