5.00(1)

ตะลุยโจทย์ สังคม

  • Course level: Expert

Topics for this course

20 Lessons

ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม

ตะลุยโจทย์ สังคม ก.พ.5920:53
ตะลุยโจทย์ สังคม ก.พ. 603:15:54
ตะลุยโจทย์ สังคม มี.ค.612:08:27
ตะลุยโจทย์ สังคม มี.ค. 622:22:47
ตะลุยโจทย์ สังคม ก.พ. 632:20:33

ตะลุยโจทย์ A-Level สังคม

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

สอนดี ตลก น่ารัก

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading