5.00(1)

ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย

  • Course level: Expert

Topics for this course

22 Lessons

ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาไทย

ตะลุยโจทย์ ไทย ก.พ.592:53:04
ตะลุยโจทย์ ไทย ก.พ.601:26:01
ตะลุยโจทย์ ไทย มี.ค.611:56:58
ตะลุยโจทย์ ไทย มี.ค.622:29:31
ตะลุยโจทย์ ไทย มี.ค. 635:21:30

ตะลุยโจทย์ A-Level ไทย

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

อธิบายละเอียดมากๆค่ะ

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading