ตะลุยโจทย์ ชีวะ

  • Course level: Expert

Topics for this course

22 Lessons

ตะลุยโจทย์ A-Level ชีวะ

สามัญ ชีวะ ม.ค.585:43:14
สามัญ ชีวะ มี.ค.611:46:34
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 1)2:17:34
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 2)2:03:04
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 3)2:06:29
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 4)53:17
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 5)1:15:21
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 6)2:02:32
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 7)1:06:19
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 8)2:15:05
สามัญ ชีวะ ปี 63 (Part 9)1:55:01
สามัญ ชีวะ ปี 64 (Part 1)2:02:15
สามัญ ชีวะ ปี 64 (Part 2)1:22:58
สามัญ ชีวะ ปี 64 (Part 3)1:58:26
สามัญ ชีวะ ปี 65 (Part 1)5:27
สามัญ ชีวะ ปี 65 (Part 2)1:41:06
สามัญ ชีวะ ปี 65 (Part 3)1:41:06
สามัญ ชีวะ ปี 65 (Part 4)2:00:21

ตะลุยโจทย์ PAT2(ชีวะ)

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading