5.00(1)

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์

  • Course level: Expert

Topics for this course

124 Lessons

ตะลุยโจทย์เรียงบทคณิต (พี่สิริ)

กลยุทธ์และแผนการเตรียมตัว32:33
แคลคูลัส (ตอนที่ 1)27:51
แคลคูลัส (ตอนที่ 2)30:59
แคลคูลัส (ตอนที่ 3)27:02
แคลคูลัส (ตอนที่ 4)31:23
แคลคูลัส (ตอนที่ 5)37:14
แคลคูลัส (ตอนที่ 6)36:35
แคลคูลัส (ตอนที่ 7)34:41
แคลคูลัส (ตอนที่ 8)31:41
แคลคูลัส (ตอนที่ 9)31:47
แคลคูลัส (ตอนที่ 10)27:56
แคลคูลัส (ตอนที่ 11)35:54
แคลคูลัส (ตอนที่ 12)34:46
แคลคูลัส (ตอนที่ 13)33:30
แคลคูลัส (ตอนที่ 14)40:45
แคลคูลัส (ตอนที่ 15)24:01
แคลคูลัส (ตอนที่ 16)25:31
แคลคูลัส (ตอนที่ 17)37:38
แคลคูลัส (ตอนที่ 18)29:39
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 1)34:51
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 2)38:28
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 3)34:37
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 4)26:19
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 5)22:36
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 6)33:00
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 7)44:00
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 8)33:30
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 9)28:44
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 10)47:01
ฟังก์ชั่น Expo & log (ตอนที่ 11)38:09
เซต (ตอนที่ 1)29:00
เซต (ตอนที่ 2)41:50
เซต (ตอนที่ 3)21:03
เซต (ตอนที่ 4)23:39
สถิติ (ตอนที่ 1)37:59
สถิติ (ตอนที่ 2)34:01
สถิติ (ตอนที่ 3)43:09
สถิติ (ตอนที่ 4)32:26
สถิติ (ตอนที่ 5)42:16
สถิติ (ตอนที่ 6)42:16
สถิติ (ตอนที่ 7)27:31
สถิติ (ตอนที่ 8)19:20
สถิติ (ตอนที่ 9)34:00
สถิติ (ตอนที่ 10)1:33:39
สถิติ (ตอนที่ 11)39:43
สถิติ (ตอนที่ 12)27:21
สถิติ (ตอนที่ 13)24:11
สถิติ (ตอนที่ 14)36:08
สถิติ (ตอนที่ 15)31:45
สถิติ (ตอนที่ 16)27:36
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 1)38:39
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 2)38:14
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 3)36:54
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 4)33:43
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 5)31:54
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 6)28:31
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 7)38:12
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 8)29:49
ลำดับอนุกรม (ตอนที่ 9)51:06
จำนวนเชิงซ้อน (ตอนที่ 1)29:17
จำนวนเชิงซ้อน (ตอนที่ 2)36:13
จำนวนเชิงซ้อน (ตอนที่ 3)35:27
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 1)31:36
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 2)39:35
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 3)26:47
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 4)26:52
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 5)22:01
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 6)32:03
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 7)24:51
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 8)32:05
ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น (ตอนที่ 9)34:08

ตะลุยโจทย์เรียงบทคณิต (ครูแสตมป์+ครูนาม)

ตะลุยโจทย์ PAT1

ตะลุยโจทย์ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

ชอบพี่ศิริสอนดีมากๆครับ

Pick a plan