0(0)

ตะลุยโจทย์ TPAT ความถนัดเเพทย์

  • Course level: Expert

Topics for this course

52 Lessons

ตะลุยโจทย์ความถนัดเเพทย์

ทำความรู้จักกับ พาร์ทเชื่อมโยง1:31:07
1 GAT เชื่อมโยง มี.ค. 5455:29
2 GAT เชื่อมโยง ต.ค. 5446:57
3 GAT เชื่อมโยง ต.ค. 551:19:18
4 GAT เชื่อมโยง มี.ค. 5655:29
5 GAT เชื่อมโยง มี.ค. 5755:29
6 GAT เชื่อมโยง เม.ย. 5755:29
7 GAT เชื่อมโยง พ.ย. 5755:29
8 GAT เชื่อมโยง ม.ค. 5855:59
9 GAT เชื่อมโยง ธ.ค. 5855:29
10 GAT เชื่อมโยง มี.ค. 591:11:10
11 GAT เชื่อมโยง ก.พ. 6026:50
12 GAT เชื่อมโยง ก.พ. 6126:50
13 GAT เชื่อมโยง ก.พ. 6259:07
14 GAT เชื่อมโยง ก.พ. 6355:29
ความถนัดแพทย์ รวมทุกพาร์ท4:44:28
ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง ชุดที่ 12:05:58
ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง ชุดที่ 21:48:18
ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง ชุดที่ 31:40:16
ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง ชุดที่ 41:17:36
ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง ชุดที่ 52:40:16
ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง ชุดที่ 62:45:50
ความถนัดแพทย์ เชื่อมโยง ชุดที่ 72:12:56
ความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 1 Part 11:48:24
ความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 1 Part 21:50:32
ความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 21:59:53
ความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 3 Part 12:19:57
ความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 3 Part 22:17:37
ความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 42:58:17
ความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 52:14:55
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 1 Part 12:30:08
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 1 Part 22:11:55
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 2 Part 12:06:41
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 2 Part 22:19:46
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 3 Part 12:09:11
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 3 Part 244:54
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 4 Part 11:21:37
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 4 Part 257:54
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 4 Part 31:22:40
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 4 Part 444:19
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 5 Part 12:45:50
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 5 Part 255:32
ความถนัดแพทย์ จริยธรรม ชุดที่ 5 Part 31:00:18

ตะลุยโจทย์ความถนัดแพทย์ ปี 66

Pick a plan

upload success
upload fail
File
uploading