รวมข้อมูล คณะเวชกิจฉุกเฉิน ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเวชกิจฉุกเฉิน

ถาม :  คณะเวชกิจฉุกเฉินเรียนอะไรบ้าง?
ตอบ :
เน้นการเรียนด้านการช่วยเหลือคนไข้หรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ เช่น การให้น้ำเกลือ การใช้ท่อช่วยหายใจ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลคนไข้บนรถพยาบาลฉุกเฉินจนถึงโรงพยาบาล เป็นต้น   

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม :     อยากเรียนเวชกิจฉุกเฉินแต่กลัวเลือดทำไงดี?
ตอบ :    
อยากให้น้องๆลองมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนดูก่อนลองเรียนสัมผัสผู้ป่วยจริงอาการกลัวเลือดอาจหายไปเอง

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้จำกัดส่วนสูง น้ำหนักของผู้เรียนไหม

ตอบ : ไม่จำกัดจะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ก็เรียนได้แต่ถ้าใครน้ำหนักมากไปก็อาจจะมีการเทรนในเรื่องน้ำหนักเพราะถ้าน้ำหนักมากอาจมีผลต่อการยกผู้ป่วยได้

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : การสอบเข้ามีกี่รอบและใช้คะแนนอะไรบ้าง

ตอบ : จะมีทั้งหมด 3 รอบ รอบแรกคือรอบ Portfolio รอบสองคือรับตรงจากคณะจะเป็นข้อสอบจากทางคณะออกข้อสอบเองและรอบสามรอบ Admission

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : ต้องเรียนและฝึกงานกับผู้ป่วยโดยตรงไหม

ตอบ : ต้องเรียนและฝึกงานกับผู้ป่วยจริงๆแนะนำให้น้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมหาความรู้อยู่ตลอด

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : ผู้หญิงสามารถเรียนได้ไหม

ตอบ : ผู้หญิงก็สามารถเรียนได้เหมือนกันแต่หลังจบแล้วการทำงานค่อนข้างหนักเหมือนกัน

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้เรียนกี่ปี

ตอบ : สำหรับคณะนี้ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนคณะนี้ต้องจบสายอะไร

ตอบ : จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต 

คณะเวชกิจฉุกเฉินจบมาทำอาชีพอะไร

1. ทำงานในห้องฉุกเฉิน

เช่น พยาบาลและเวชกิจ ทำหน้าที่ชักประวัติเบื้องต้น วัดชีพจร ความดัน แล้วรายงานแพทย์ เป็นต้น

2.งานนอกห้องฉุกเฉิน

เช่น ไปรับคนไข้ฉุกเฉิน คนไข้โดนรถชนทำงานร่วมกับแพทย์และพยาบาล

3. แพทย์แผนกฉุกเฉิน

แพทย์ผู้ทำงานในแผนกฉุกเฉินและบางครั้งก็ต้องประจำรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อไปช่วยผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุให้ทันเวลาด้วย เรียกได้ว่าต้องทั้งเก่ง ไว และมีสติในทุกสถานการณ์ เพราะต้องคัดกรองวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องและตัดสินใจในการรักษาเบื้องต้นอย่างเร่งด้วยเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ผลจากขั้นวิกฤติ แล้วจึงประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ ต่อไป  ซึ่งหากน้อง ๆ สนใจอาชีพนี้ ต้องเริ่มจากเรียนสายวิทย์-คณิต เรียนแพทย์ 6 ปี จนได้รับปริญญาด้านแพทยศาสตรบัณฑิต แล้วจึงเรียนต่อเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินอีก 3 ปี เพื่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

4. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นอกจากจะถึงผู้ป่วยเป็นรายแรกพอ ๆ กับแพทย์แล้ว ยังต้องพกความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงและการกู้ชีพติดตัวไปด้วย แม้จะดูแล้วจะใกล้เคียงหมอก็ไม่ใช่ จะเป็นพยาบาลก็ไม่เชิง แต่หน้าที่ของพวกเขาเรียกได้ว่ามีความสำคัญมากในทีมแพทย์ฉุกเฉิน  เพราะต้องมีพื้นฐานการทำหัตถการทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นก่อนจะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เรียกได้ว่าได้ช่วยคนไข้ในช่วงนาทีชีวิตเลยทีเดียว 

5. พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

คนสำคัญอีกคนที่ขาดไม่ได้บนรถพยาบาลไซเรน EMT นอกจากจะขับรถได้ไวและปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีพื้นฐานในการปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นต้นได้ สามารถช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาล หรือ paramedic ในการหยิบจับ จัดเตรียมอุปกรณ์ได้ รวมทั้งยกเปลและตรวจสอบเครื่องมือบนรถต่าง ๆ ด้วย โดย EMT นั้นต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 115 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรอง โดยจะมีการอบรมตามสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์ เป็นต้น

หากต้องการศึกษาต่อจะมีการเรียนในระดับ AEMT (Advanced Emergency Medical Technician) คือ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ปวส.ฉพ.)  หลักสูตร 2 ปี โดยรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยสถาบันที่เปิดรับสมัคร

6. ทีมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 

เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพเป็นหลักสูตรเทียบเท่า EMT-Intermediate ของสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องผ่านหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับตัน (EMT-B)

7. ทีมพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

ที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) และมีประสบการณ์การช่วยชีวิต

8.ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สูตินรีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, รังสีแพทย์วินิจฉัย ฯลฯ

คณะเวชกิจฉุกเฉินเรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐาน

ปี 1 เรียนภาคศึกษาทั่วไปเป็นการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าสู่วิชาชีพก็จะมีวิชาเคมี การบริหารการเงินส่วนบุคคลและวิชาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ วิชามหานครศึกษา รวมไปถึงภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น ในส่วนของวิชาภาคจะเป็นวิชาการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน

ปี 2

พลีคลินิก

ปี 2 เป็นชั้นเรียนพลีคลินิกก็จะมีเรียน Anatomy จิตวิทยา เภสัช สำหรับปีนี้น้องก็จะได้เรียนแลปด้วยนะและมีเรียนว่ายน้ำเพิ่มด้วยเพื่อจะได้ใช้ในเวชศาสตร์สำหรับชั้นปีต่อไป

 ปี 3

ฝึกการทำงานจริงในโรงพยาบาล

ปี 3 สำหรับปีนี้เป็นปีที่เราอยู่ชั้นคลินิกแล้วเป็นการเรียนการปฏิบัติในสถานที่จริงและทำงานจริงทำงานในโรงพยาบาลทั้งบนวอร์ด ER ได้ออกไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆไม่ว่าจะเป็นเกิดจากอุบัติเหตุหรือที่เป็นโรคประจำตัวเป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกับหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในแผนกต่างๆเน้นไปทางชักประวัติคนไข้ ดูแลผู้ป่วย การกู้ชีพทางน้ำ เป็นต้น

ปี 4

เรียนทฤษฎี + ปฏิบัติ

ปี 4 ในการศึกษาชั้นปีที่ 4 นี้ก็จะได้เรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเลยในส่วนทางด้านทฤษฎีนั้นจะศึกษาในรายวิชาการจัดการภาวะฉุกเฉินการบาดเจ็บ  จัดการภาวะฉุกเฉินทางสูตินารีเวชและเวชศาสตร์การบิน

ภัยพิบัติ เป็นต้น

upload success
upload fail
File
uploading