รวมข้อมูล คณะเทคนิคการแพทย์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะเทคนิคการแพทย์

ถาม : เทคนิคการแพทย์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ตอบ : เทคนิคการแพทย์ก็จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไป แต่จะไม่ลึกเท่าหมอ จะเน้นหนักไปที่พวกโลหิตวิทยา ธนาคารเลือด แบคทีเรีย ไวรัส เคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันมากกว่า

________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อาชีพนักเทคนิคการแพทย์คืออะไร ทำอะไร ?

ตอบ : นักเทคนิคการแพทย์ก็คือคนที่คอยส่งตรวจต่าง ๆ ของคนไข้ ไม่ว่าจะเป็น เลือด เสมหะ ปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่าง ๆ และก็อีกหลาย ๆ อย่าง รวมไปถึงการเจาะเลือดคนไข้ และการรับบริจาคโลหิตด้วย การทำงานจะทำงานในโรงพยาบาล และทำงานกันอยู่ในห้องแล็บและก็ห้องเจาะเลือด

________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : นอกจากเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้วคณะเทคนิคการแพทย์จบไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

ตอบ : เทคนิคการแพทย์จบมาแล้วก็สามารถไปต่อได้หลาย ๆ สายนอกจากการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในห้องแล็บของโรงพยาบาลแล้ว เรียนต่อหมอก็สามารถต่อได้หรือถ้าชื่นชอบสายธุรกิจก็สามารถมาเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์ หรือการตรวจแล็บของพวกห้องแล็บเอกชนก็ได้

________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : การเรียนเทคนิคการแพทย์ต้องมีทักษะอะไร ?

ตอบ : ทักษะเป็นเรื่องที่ฝึกฝนและพัฒนากันได้แต่ตัววิชาที่เรียนนั้นจะค่อนข้างเน้นหนักไปทางด้านการใช้ความจำเป็นหลัก ซึ่งทักษะที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งก็คือทักษะการสังเกตและการประมวลความรู้ที่ได้เรียนมา เอามาคิดวิเคราะห์ในแต่ละเคสและเนื่องจากวิชาชีพเราทำงานเกี่ยวกับคน ทำให้ทักษะอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การสื่อสารเราควรจะสื่อสารกับคนแต่ละกลุ่มยังไง เพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะบอก

________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะเทคนิคการแพทย์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง?

ตอบ : อยากให้เรียนพื้นฐานวิชาวิทย์กับคณิตหมั่นฝึกทำข้อสอบเยอะ ๆ ฝึกทำแบบทดสอบเยอะ ๆ และที่สำคัญ ก็อยากให้พักผ่อนให้เต็มที่

________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : วิชาอะไรในเทคนิคการแพทย์ที่ยากที่สุด?

ตอบ : วิชาที่ยากสุดเลยก็คือโลหิตวิทยา เพราะว่าวิชานี้ค่อนข้างที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นหลักเพราะต้องดูเม็ดเลือด กับทักษะในการวิเคราะห์ผลว่าเม็ดเลือดนี้ปกติหรือเปล่า

________________________________________________________________________________________________________________

 ถาม : นักเทคนิคการแพทย์ความสำคัญยังไงในการรักษาคนไข้?

 ตอบ : นักเทคนิคการแพทย์จะพูดว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกระบวนการรักษาก็ได้ เพราะด้วยงานที่ทำกันในห้องแล็บ เพราะเนื้องานก็จะเป็นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่าง ๆ ของคนไข้ที่ถูกส่งมา

________________________________________________________________________________________________________________

ถาม :  เทคนิคการแพทย์มีกี่สาขา?

ตอบ : มีหลายสาขา เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์ , สาขารังสีเทคนิค, สาขากายภาพบำบัด, สาขากิจกรรมบำบัด 3 สาขาแรกนี่ก็เน้นวิทย์ รังสีนี่เรียนฟิสิกส์ ส่วนกายภาพก็ต้องได้ Anatomy ส่วนกิจกรรม ไม่ได้เน้นตัววิทย์แบบฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แต่จะเน้นพวกจิตวิทยามากกว่า

________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะเทคนิคการแพทย์มีอะไรบ้าง ?

สำหรับคณะเทคนิคการแพทย์ มีสาขาเฉพาะทางซึ่งจะมีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

            สำหรับวิชาชีพนี้จะเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศิลปศาสตร์ ไปใช้ในการป้องกัน รักษา และส่งเสริมฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจกรรม โดยดัดแปลงกิจกรรมจากกิจวัตรประจำวัน งานอาชีพ หรือกิจกรรมนันทนาการสำหรับใช้ในการฝึก ผู้พิการทางกาย เช่น อัมพาตครึ่งซีก หรือครึ่งท่อน แขนขาขาด ผู้ป่วยที่ผิดปกติทางจิตใจ เช่น โรคจิตซึมเศร้า จิตเภท และเด็กที่มีปัญหาด้านการพัฒนาการหรือสมองผิดปกติ เช่น เด็กปัญญาอ่อน เด็กเรียนรู้ช้า รวมถึงผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย

2. สาขาวิชากายภาพบำบัด

            เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่ง เกี่ยวกับการป้องกัน รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกายของผู้ที่มีความผิดปกติอันเนื่องมาจากโรคหรือการบาดเจ็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน แก้ไข รักษา และเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกายที่ผิดปกติให้กลับคืนสู่สภาพที่ดี งานทางกายภาพบำบัดเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนโลหิต และระบบประสาททั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการกระตุ้นพัฒนาการในกลุ่มเด็กพิเศษ การดูแลปัญหาสุขภาพสตรีและหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการดูแลและฟื้นฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา

3. สาขาวิชารังสีเทคนิค

            สาขาวิชารังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่ว่าด้วยการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ผล และเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจหรือรักษา โดยใช้สารกัมมันตรังสี เช่น การตรวจ และรักษาโรค ต่อมไธรอยด์เป็นพิษและคอพอก การตรวจฝีในตับ การตรวจหาตำแหน่งการกระจายของมะเร็ง รวมทั้งการใช้รังสีรักษาโรค เช่น การฉายรังสีเอกซ์ แกมม่า หรืออิเล็กตรอน การใส่สารกัมมันตรังสีหรือฝังเข็ม กัมมันตรังสีรักษามะเร็ง เป็นต้น

4. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

            สำหรับสาขาเป็นวิชาชีพนี้จะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยวินิจฉัย ติดตามอาการ และติดตามผลการรักษาโรค เช่น การตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยมะเร็งเลือดขาว การตรวจของเหลวจากร่างกายโดยวิธีทางเคมี เช่น การตรวจความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือด และปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวาน

5. สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

            สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหารในเชิงของการแพทย์ เป็นการนำความรู้ด้านอาหารมาประยุกต์ใช้ในการบำบัด รักษาอาการป่วยของคนไข้

6. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

            สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดเทียม รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวข้องในการประคองการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตให้อยู่ ในสภาวะปกติระหว่างการผ่าตัดหัวใจ

7. สาขาชีวเวชศาสตร์

สำหรับสาขานี้เน้นสร้างนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

แพทย์แผนไทยก็อยู่ในคณะสหเวชศาสตร์ โดยจะเน้นไปที่การใช้ความรู้พื้นฐานแผนไทย ยาสมุนไพรไทย ในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วย

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

ปรับพื้นฐานใหม่

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียนและศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปี 2

เริ่มเรียนเฉพาะทาง

สำหรับปี 2 นี้เราจะได้เรียนในหมวดวิชาเฉพาะทางเป็นพื้นฐานวิชาชีพ เช่น พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา จุลชีววิทยาเบื้องต้น

ปี 3

เรียนลึกทางด้านวิชาชีพ + เรียนในห้องปฏิบัติการ

ปี 3 จะได้เรียนลึกทางด้านวิชาชีพและเรียนในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เรียนในหมวดวิชาเฉพาะในด้านทฤษฎี และฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ(ห้องแล็บ) เราจะได้ฝึกเทคนิคการนับและแยกชนิดรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด การตรวจความผิดปกติต่างๆของเม็ดเลือดทางห้องปฏิบัติการฝึกใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา

ปี 4

ปีแห่งการฝึกงาน

สำหรับปี 4 นี้เป็นปีสุดท้าย จะต้องเริ่มการทำโปรเจคจบและหาบทความทางวิชาการมาทำวิชาวารสารสัมมนา กิจกรรมในปีนี้ก็จะไม่แยอะเท่าปีอื่น ๆ อีกทั้งในเทอมสุดท้ายยังฝึกงานจริงในโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีกด้วย


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก


สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะเทคนิคการแพทย์
ต้องสอบวิชาอะไร

 1. GAT
 2. O-NET
 3. PAT 1
 4. PAT 2
 5. สามัญคณิต
 6. สามัญไทย
 7. สามัญสังคม
 8. สามัญอังกฤษ
 9. สามัญฟิสิกส์
 10. สามัญเคมี
 11. สามัญชีวะ

คณะเทคนิคการแพทย์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

เทคนิคการแพทย์/สหเวช Rank A (จุฬา)    คะแนนแนะนำ    20900

สหเวชจุฬาฯ

เทคนิคมหิดล

GAT (30%)  คะแนนแนะนำ        260

PAT1 (20%)  คะแนนแนะนำ        180

PAT2 (50%)  คะแนนแนะนำ        190

เทคนิคการแพทย์ Rank A (มหิดล)

คะแนนแนะนำ 20520

ไทย   คะแนนแนะนำ  70

สังคม   คะแนนแนะนำ   70

อังกฤษ   คะแนนแนะนำ   70

คณิต   คะแนนแนะนำ     60

ชีวะ   คะแนนแนะนำ    70

ฟิสิกส์   คะแนนแนะนำ   70

เคมี   คะแนนแนะนำ     70

เทคนิคการแพทย์ Rank B (ขอนแก่น)

คะแนนแนะนำ 19500

เทคนิคขอนแก่น

สหเวชธรรมศาสตร์

ไทย (10%)   คะแนนแนะนำ   70

สังคม (10%)   คะแนนแนะนำ   70

อังกฤษ (20%)   คะแนนแนะนำ   60

คณิต (15%)   คะแนนแนะนำ   60

ชีวะ (15%)   คะแนนแนะนำ   70

ฟิสิกส์ (15%)   คะแนนแนะนำ   60

เคมี (15%)   คะแนนแนะนำ   70

เทคนิคการแพทย์/สหเวช Rank B (ธรรมศาสตร์) คะแนนแนะนำ 19330

ONET (33.33%) คะแนนแนะนำ 200

GAT (33.33%) คะแนนแนะนำ   190

PAT2 (33.33%) คะแนนแนะนำ  190

เทคนิคการแพทย์ /สหเวช Rank C (นเรศวร) คะแนนแนะนำ 19500

GPAX (20%)   คะแนนแนะนำ      3

ONET (30%)   คะแนนแนะนำ       180

GAT (20%)   คะแนนแนะนำ         210

PAT2 (30%)   คะแนนแนะนำ        180

upload success
upload fail
File
uploading