รวมข้อมูล คณะสายภาษา ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะสายภาษา

ถาม :  คณะอักษรศาสตร์ มีความแตกต่างจากคณะศิลปศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์อย่างไร?

ตอบ : ไม่มีความแตกต่างกันเลยเพียงแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน แต่โดยตัวเนื้อหลักสูตรแล้วจะมีความคล้ายคลึงกัน อาจมีรายวิชา การเรียนการสอน วิชาเอก-โทที่เปิดต่างกันไป

______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะสายภาษาเรียนเกี่ยวกับอะไร?

ตอบ : ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ จะอยู่ในกลุ่มของคณะสายภาษาจะเรียนคล้าย ๆ  กันแล้วก็มีแยกเอกออกไปจะเรียนพวกภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมการเมือง เป็นต้น

______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ถ้าเรียนจบสายภาษา ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ทำงานอะไรบ้าง?

ตอบ : สามารถหางานทำได้หลากหลายตามแต่สาขาและความถนัดของตัวเอง เช่น ล่ามและนักแปลนักเขียน ,ไกด์หรือพนักงานโรงแรมรวมถึงงานรับราชการสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น หรือ ทำงานกับเอกชนต่างชาติ และ เลขานุการ,แอร์โฮสเตสและสจ๊วต เรียนจบคณะนี้มาสามารถทำงานการบิน เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ เพราะได้ใช้ความสามารถทางภาษาและเป็นงานบริการผู้คนที่มีเกียรติงานหนึ่งและงานอื่น ๆ อีกมากหมาย

______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะทางสายภาษาต้องเกรดเท่าไหร่?

 ตอบ : เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 แต่ถ้าจะให้ดีไม่ต้องกดดันในเรื่องสอบแข่งเพื่อจะเข้าเรียนกับคนอื่นก็แนะนำเป็น 3.00 ขึ้นจะดีกว่านะ

______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะสายภาษาน่าเรียนไหม

 ตอบ : ความน่าสนใจของคณะนี้อยู่ที่ 9/10 ข้อดีส่วนใหญ่เลยก็คือการใช้ภาษาทักษะด้านภาษาเป็นอะไรที่ได้ใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะไปทำงานอะไรที่ไหน ส่วนมากการติดต่อ พูดคุย ร่วมงานกับชาวต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในปัจจุบันดังนั้นการได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตการทำงาน

______________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะสายภาษาเรียนยากไหม?

ตอบ : ก็มีทั้งส่วนที่ยากและส่วนที่ง่ายๆบ่นกันไปขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยว่ามีความพยายามและตั้งใจเรียนแค่ไหนเพื่อที่ใช้การเรียนไปต่อยอดในอนาคต

______________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะสายภาษามีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

 สำหรับคณะสายภาษา มีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1.สาขาวิชาภาษาจีน

สำหรับสาขานี้จะเรียนในส่วนของภาษาจีนเป็นหลักเลยทั้ง ฟัง อ่าน พูดและเขียนรวมไปถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจีนด้วย

2.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สำหรับสาขานี้จะเรียนด้านของภาษารวมไปถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ สำหรับน้องที่เรียนสายศิลป์ญี่ปุ่นมาก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เรียน

3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับสาขานี้จะเป็นที่นิยมมากก็จะได้เรียนในส่วนภาษาอังกฤษเป็นหลักสำหรับสาขานี้เรียนจบไปมีอาชีพหลากหลายเลยรับรองไม่ตกงาน

4.สาขาวิชาภาษาไทย

สำหรับสาขาก็จะเรียนไม่ยากไม่สำหรับน้องๆที่ไม่ถนัดในเรื่องของภาษามากเท่าไหร่และจะเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยลึก ๆ และด้านต่าง ๆ ของภาษาในส่วนที่เรายังไม่รู้

5.สาขาวิชาวรรณคดี

ซึ่งมีทั้งวรรณดีไทยและวรรณคดีต่างชาติต้องอ่านภาษาอังกฤษให้หรืออ่านกลอนภาษาไทยให้ถูกทำนอง

5.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สำหรับน้องคนไหนที่เรียนศิลป์ญี่ปุ่นมาก็จะได้เปรียบหน่อยๆซึ่งก็เรียนทั้งภาษาและวัฒนธรรมเลย น้องคนไหนอินกับความญี่ปุ่นก็ต้องสาขานี้เลย

6.สาขาวิชาภาษาอาหรับ

สำหรับสาขานี้เป็นภาษาที่มีคนใช้เป็นจำนวนมากเหมือนกัน เช่น ปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน อียิปต์อิรักซึ่งนอกจากก็จะได้เรียนด้านภาษาแล้วก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วย

7.สาขาวิชาภาษาเกาหลี

เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ๆเหมือนกันก็เรียนเฉพาะในด้านของภาษาเกาหลีโดยตรงรวมถึงวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเกาหลี

8.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความน่าสนใจเพราะฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและภาษาก็ยังเป็นภาษาที่มีความไพเราะในตัวเป็นที่นิยมอีกภาษาหนึ่งเช่นกัน

9.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บ การพัฒนาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในสาขาของมนุษยศาสตร์ที่มีวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องเยอะพอสมควร

10.สาขาภูมิศาสตร์

สาขานี้เหมาะสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สงสัยและอยากศึกษาเรียนรู้เพื่อค้นหาคำตอบ

11.สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

สาขานี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจเพราะปัจจุบันคนไทยที่ไปอยู่ที่เยอรมันก็มีจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือทำงานและเทคโนโลยีก็ทันสมัยมากคนในประเทศเน้นใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก

12.สาขาวิชาภาษาสเปน

เป็นภาษาที่คนใช้เยอะที่สุดในโลกแทบทุกปี ดังนั้นน้องคนไหนอยากพูดภาษานี้ได้ เพื่อ โอกาสในการทำงานหรือเรียนต่อในอนาคตก็แนะนำสาขานี้เลย

13.สาขาวิชาจิตวิทยา

            จิตวิทยาก็คือการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ หลาย ๆ สถาบันจึงรวมไว้เป็นสาขาของคณะนี้

14.สาขาวิชาประวัติศาสตร์

สำหรับสาขานี้จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาความเป็นไปจากอดีตถึงปัจจุบัน ความเป็นเหตุเป็นผล

15.สาขาวิชาพัฒนาสังคม

คณะนี้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และการพัฒนาสังคมก็คือส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ เป็นการนำความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ในสาขานี้ช่วยให้คนที่เรียนสามารถออกไปเป็นส่วนหนึ่งในบุคคลที่มีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น

16.สาขาวิชาดนตรี

สาขานี้ก็จะเรียนตามชื่อสาข่าเลยดนตรีทั้งความเป็นมารวมถึงการเล่นดนตรีด้วยได้ดนตรีแบบแน่น ๆ

17.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อีกหนึ่งสาขายอดนิยมของคณะนี้เป็นหนึ่งในสาขาที่จบไปแล้วมีงานรองรับค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งในการเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์คัดเลือกบุคคลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้เหมาะกับงานนั้นๆ

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนวิชาพื้นฐาน

ปี 1 สำหรับปีนี้เนื้อหาในการเรียนยังไม่เยอะมากน้องๆก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นต้น

ปี 2

เรียนวิชาเฉพาะ

ปี 2  เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะจะเป็น วิชาด้านมนุษยศาสตร์ เช่น วิชาวรรณคดี การเขียนเรียงความ ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดนำเสนอและเรียนวิชาเอกของสาขาที่ได้เลือกไว้ ก็จะเน้นเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้น

ปี 3

เรียนลึกเกี่ยวกับภาษาศาสตร์

พอขึ้นปี 3 เรียนลึกลงไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ เช่น มนุษยศาสตร์สาขาอังกฤษศึกษาทักษะการเขียนเชิงวิชาการระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษรวมถึงวิชาวรรณคดีเพิ่มเติม ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรองรวมไปถึงบทละคร

ปี 4

เรียนปีสุดท้าย

ปี 4 เรียนวิชาการวิจัยและกระบวนวิชาเลือกตามความถนัดและความสนใจในด้านทักษะการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ วรรณคดีสำหรับเทอมสองทำวิจัยที่เราสนใจและนำเสนอผลงาน


ลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด>> คลิก

อยากสอบติด คณะสายภาษา
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. สามัญไทย
  2. สามัญสังคม
  3. สามัญอังกฤษ
  4. GAT
  5. PAT 1
  6. PAT 7

คณะสายภาษาต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

อักษร(อังกฤษ)

               ศิลปศาสตร์ อังกฤษ Rank A (ธรรมศาสตร์) คะแนนแนะนำ 26100

ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ (อังกฤษ)

มนุษย์เกษตร (อังกฤษ)

ไทย (20%) คะแนนแนะนำ 90

สังคม (20%) คะแนนแนะนำ 90

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ 90

คณิต2 (20%) คะแนนแนะนำ 85

วิทย์ (20%) คะแนนแนะนำ 80

มนุษย์ อังกฤษ Rank A (เกษตร) คะแนนแนะนำ 25500

GAT (100%) คะแนนแนะนำ 255

มนุษย์ อังกฤษ Rank B (มศว.) คะแนนแนะนำ 24600

GAT (30%) คะแนนแนะนำ 260

ไทย (20%) คะแนนแนะนำ 80

อังกฤษ (50%) คะแนนแนะนำ 80

มนุษย์ อังกฤษ Rank B (ขอนแก่น)

คะแนนแนะนำ 24450

มนุษย์ศาสตร์ศรีนครินทร์วิโรฒ (อังกฤษ)

มนุษย์ศาสตร์ขอนแก่น (อังกฤษ)

อักษรจุฬาฯ (เลือกปี2)

ไทย (30%) คะแนนแนะนำ 85

สังคม (20%) คะแนนแนะนำ 80

อังกฤษ (50%) คะแนนแนะนำ 80

อักษร อังกฤษ Rank B (จุฬาฯ) คะแนนแนะนำ 24000

PAT1 (25%) คะแนนแนะนำ 240

ไทย (25%) คะแนนแนะนำ 80

สังคม (25%) คะแนนแนะนำ 80

อังกฤษ (25%) คะแนนแนะนำ 80

อักษร(ไทย)

     อักษร ไทย Rank A (จุฬาฯ) คะแนนแนะนำ 24000

อักษรจุฬาฯ (เลือกปี2)

PAT1 (25%) คะแนนแนะนำ 240

ไทย (25%) คะแนนแนะนำ 80

สังคม (25%) คะแนนแนะนำ 80

อังกฤษ (25%) คะแนนแนะนำ 80

มนุษย์ ไทย Rank B (ขอนแก่น) คะแนนแนะนำ 21750

มนุษย์ขอนแก่น (ไทย)

มนุษย์เกษตร (ไทย)

มนุษย์เชียงใหม่ (ไทย)

ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ (ไทย)

ไทย (50%) คะแนนแนะนำ 75

สังคม (20%) คะแนนแนะนำ 70

อังกฤษ (30%) คะแนนแนะนำ 70

มนุษย์ ไทย Rank B (เกษตรฯ)

คะแนนแนะนำ 22000

GAT (100%) คะแนนแนะนำ 220

มนุษย์ ไทย Rank C (มศว)     คะแนนแนะนำ 20500

มนุษย์ศรีนครินทร์วิโรฒ (ไทย)

อักษรศิลปากร (เลือกปี2)

GAT (25%) คะแนนแนะนำ 220

ไทย (50%) คะแนนแนะนำ 70

สังคม (10%) คะแนนแนะนำ 60

อังกฤษ (15%) คะแนนแนะนำ 60

upload success
upload fail
File
uploading