รวมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ครบสุด !!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ถาม : อยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ต้องเรียนสายอะไร       

ตอบ : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เรียนกี่ปี

ตอบ : ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เน้นเรียนอะไรบ้าง

ตอบ : วิชาชีววิทยาและเคมีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการจัดการก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่น้องจะได้เรียน สำหรับคณะนี้

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : จบคณะนี้มีแต่คนว่าหางานยากเสี่ยงตกงานจ

ตอบ : คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานของทางรัฐบาลและเอกชนและมีหลากหลายอาชีพให้เลือกดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องตกงานเลย

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้เรียนอยากไหม

ตอบ : ไม่มีคณะไหนเรียนง่ายจริงก็ยากทุกคณะแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวน้องๆแต่ละคนว่าตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนคณะนี้แล้วทำได้ดีแค่ไหนต้องทุ่มเท ตั้งใจเรียน

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้เรียนอะไรบ้าง

ตอบ : ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ อวัยวะและระบบร่างกายของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจถึงความเข้าใจโรคต่างๆและหาวิธีการรักษาดังนั้นในฐานะนักเรียนสาขานี้ คุณจึงจะต้องเรียนเรื่องโครงสร้างของชีวิตเพื่อเข้าใจถึงสุขภาพและวิธีการวินิจฉัย การวิเคราะห์ และวิธีการรักษาโรค เป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : ต้องจบเกดเฉลี่ยเท่าไหร่ถึงเข้าคณะนี้ได้

ตอบ : แนะนำเป็นสามขึ้นกำลังดีเลยต่ำกว่านี้ไม่ค่อยแนะนำนะ

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนหนักไหมกลัวไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลย

ตอบ : เรียนหนักจริงๆแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกไม่กดดันตัวเองกับการเรียนมากเกินไปหาเวลาพักด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จบไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

1.นักวิจัย

                อาชีพนักวิจัยเป็นอาชีพสายตรงของผู้ที่เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานของทางรัฐบาลและเอกชนได้เช่น งานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และสถาบันวิจัยต่างๆ เป็นต้น ลักษณะงานที่ทำ เช่น การตัดต่อยีนส์ (สารพันธุกรรม) การทำ GMO การโคลนนิ่ง การผสมเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบสารก่อการกลายพันธุ์ การคิดค้นยากลุ่มใหม่ๆ การทดสอบสารพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม การตัดและพิสูจน์ชิ้นเนื้อทางนิติเวชวิทยา และการทดสอบจุลินทรีย์เพื่อวงการแพทย์และอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. นักวิชาการ/อาจารย์มหาวิทยาลัย

                ผู้ที่เรียนจบในคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะสามารถเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา และสรีรวิทยา) ให้กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา ซึ่งนับเป็นสาขาอาชีพขาดแคลนในระดับประเทศ

3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

​                ทำงานในห้องปฎิบัติการภายในโรงพยาบาล ศูนย์/สถาบันวิจัย เพื่อศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ในการหาสาเหตุ การป้องกัน และการรักษาโรคต่างๆ เช่นการทำงานเกี่ยวกับ การตัดชิ้นเนื้อเยื่อ การผลิตวัคซีน งานวิจัยทางแพทย์ เป็นต้น​หรือห้องปฎิบัติการภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยาและสารเคมีเพื่อตรวจตอบคุณภาพและปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์​

คณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ต้องเรียนอะไรบ้างในแต่ละปี

ปี 1

เรียนพื้นฐาน

สำหรับปี 1 จะเรียนเหมือนกันกับทุกๆคณะ ทุกมหาลัยเลยจะได้เรียนรายวิชาพื้นฐานก่อนก็จะมีวิชา เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น เนื้อหาจะคล้ายๆตอนเราเรียนมัธยมปลายมาเลยแต่ในเทอมสองจะได้เรียนในเรื่อง Anatomy กับอาจารย์ใหญ่ด้วย

ปี 2

เรียนวิชาแพทย์

พอขึ้นปีที่ 2  ก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งสรีรวิทยา การยศาสตร์ ชีวเคมี เป็นต้นเทอมนี้ค่อนข้างท้าทายเลยแหละและเราก็จะได้เรียนแลปด้วยนะสำหรับปีนี้

ปี 3

เรียนและปฏิบัติงานจริง

ปี 3 ก็จะเริ่มเป็นวิชาที่เป็นประยุกต์มากขึ้นเหมือนเราเรียนครบวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงๆ ทุกวิชาที่ได้เรียนมานำมาใช้ในการทำงานจริงๆสำหรับปีนี้ก็จะได้เรียนทั้งทฤษฏีและได้ปฎิบัติจริงๆ

ปี 4

ปีสุดท้าย

สำหรับปีนี้เราก็จะได้ไปสัมนารวมทั้งการทำโปรเจคด้วยปีนี้ก็จะหนักและเหนื่อยสุดๆและนำความรู้ที่เราได้เรียนมาทุกชั้นปีไปใช้ในการทำงานจริงๆแล้ว

upload success
upload fail
File
uploading