รวมข้อมูล คณะพยาบาลศาสตร์ ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะพยาบาลศาสตร์

ถาม : อยากเป็นพยาบาล เรียนหนักมั้ย?

ตอบ : เรียนหนักและมีฝึกงานด้วย ตั้งแต่ปี 2 เลย อ่านหนังสือเยอะไม่ค่อยมีเวลา แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลด้วย เพราะถ้าอยากเรียนจริงเราก็ต้องขยัน อดทน

__________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ถ้าเรียนจบเป็นพยาบาลแล้วงานจะหนักไหม ?

ตอบ : พยาบาลงานหนักไม่เสมอไป เรียนจบมาแล้วเราสามารถทำงานได้หลายสาขาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล หรือ คลินิก ถึงหลาย ๆ ที่งานจะหนักจริงแต่ก็ยังมีอีกหลายที่ ที่งานไม่หนัก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำงานในโรงพยาบาลแบบไหน

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เป็นพยาบาลไม่มีเวลาดูแลตัวเองกับครอบครัวเลยจริงไหม?

ตอบ : ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องจริง เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องขึ้นเวรทำให้ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่หรือวันหยุดไม่ตรงกับคนอื่นในเทศกาล บางครั้งก็ไม่ได้หยุดแต่เวรเช้าเลิกเย็นก็เยอะแยะเลยหรือนาน ๆ ทีอยู่เวรก็มีบ้าง

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนพยาบาลต้องจบสายอะไร?

ตอบ : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนสายศิลป์มาจะต่อพยาบาลได้ไหม?

ตอบ : สายศิลป์ตอนนี้สภาการพยาบาลออกมาประกาศเปิดรับน้อง ๆ ที่เรียนสายศิลป์ให้เรียนพยาบาลได้แล้ว ถ้าน้องตั้งใจะเรียนพยาบาลก็เริ่มเตรียมตัวหาข้อมูลไว้เลย

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนต่อพยาบาลมีข้อดียังไง?

ตอบ : พยาบาลเป็นอีกคณะที่หางานง่ายอีกคณะหนึ่ง ถ้าเป็นงานราชการอาจจะมีสอบรอบรรจุได้ แต่ถ้าเป็นงานเอกชน พยาบาลก็ถือว่าเป็นงานที่หลาย ๆ ที่ต้องการ ดังนั้นพยาบาลเป็นอีกอาชีพที่ตกงานยากมาก ส่วนเรื่องรายได้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลย

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : หน้าที่พยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลต่างกันยังไง?

ตอบ : หน้าที่พยาบาล : จะรับหน้าที่ดูแลคนป่วยต่อจากแพทย์ แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้เจ็บป่วยเฉพาะทางมากกว่าผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งสลับซับซ้อนและก็จะต้องใช้ประสบการณ์รวมทั้งความเที่ยงตรงสำหรับการรักษาคนไข้ หน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล : จะรับหน้าที่ดูแลคนป่วยต่อจากพยาบาล จะเน้นย้ำหน้าที่หลักไปที่ดูแลคนไข้พื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การช่วยติดต่อประสานงานในหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆการเดินยา การรับยา การจ่ายยา รวมทั้งการเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้เจ็บป่วยที่เข้ามาใช้บริการ แล้วก็รักษาพยาบาลเบื้องต้นพื้นฐานให้แก่คนป่วย

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนพยาบาลแต่กลัวเรียนไม่ไหว?

ตอบ : ถ้าเลือกที่จะเรียนเรียนแล้วก็ต้องเต็มที่กับสิ่งที่เราเลือกเรียนไม่ว่าจะคณะไหนก็เรียนหนักเหมือนกันหมด ถ้าเราเลือกที่จะเรียนแล้วเราก็ต้องพยายาม อดทน

_________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะพยาบาลศาสตร์มีอะไรบ้าง ?

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มีสาขาเฉพาะทางซึ่งจะมีสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาการบริหารการพยาบาล

            หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาลจะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารการพยาบาลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถรวมไปถึงทักษะการบริหารจัดการให้มีภาวะผู้นำ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถบริหารจัดการองค์กรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง

            หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังจะเป็นการเรียนรู้ทักษะการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยเด็กเรื้อรังและส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

            การพยาบาลปริศัลยกรรมหรือการผ่าตัดสาขาเฉพาะทางนี้จะเรียนเกี่ยวกับทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วย

4. สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

            หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเป็นการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู ในเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต/จิตเวช โดยประเมินสภาพ วินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเบื้องต้นเป็นการจัดการความเสี่ยงอาการทางจิตเวชรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงที่เกิดจากกระบวนการรักษา

5. สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

            สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ และทักษะในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางออร์โธปิดิกส์รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ

6. สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

            โดยสาขานี้จะเป็นพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติงานทางพยาบาลมาและสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปีและปริญญาโท 1 ปีและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขานี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและมีความสามารถจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลให้แก่นักศึกษาพยาบาล

7. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

            สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดจะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะของพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในระยะฉุกเฉินวิกฤต

8. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

            สาขานี้จะเรียนลึกเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรพยาบาลเพื่อให้มีความรู้เฉพาะทางและแก้ปัญหาผู้ป่วยมะเร็งให้มีประสิทธิภาพ

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

ปีที่ 1 ปีของการปรับพื้นฐานเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป

ปีนี้จะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษเนื้อหาจะคล้าย ๆ ตอนเรียนมัธยมแต่เนื้อหาวิชาจะลึกขึ้นมากกว่าเดิมในตอนเรียนมัธยม และจะมีวิชาหลักสำคัญ 2 วิชา คือ กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา การเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์

ปี 2

เริ่มเข้าสู่การเรียนวิชาเฉพาะ

หลังจากปีแรก เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไปแล้วในปี 2 นี้จะได้เรียนวิชาพยาบาลพื้นฐาน จริงๆ จังๆ จะเรียนในหมวดวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพ เช่น สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ปรสิตวิทยา การพยาบาลเบื้องต้น โภชนาการและโภชนาการบำบัด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นต้น

ปี 3

ลงลึกในวิชาเฉพาะ และเรียนการฝึกปฏิบัติการต่างๆ

สำหรับปี 3 นี้จะเรียนลึกทางด้านวิชาชีพ และเรียนการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ จะได้เรียนในหมวดวิชาเฉพาะในด้านทฤษฎี การรักษาโรคเบื้องต้น การพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติ การพยาบาลชุมชน การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ และในปีที่ 3 ปีนี้น้อง ๆ จะได้ฝึกบนหอผู้ป่วยจริง ๆ ได้เจอกับคนไข้ และเคสจริง ให้น้องใช้ความรู้ที่เรียนมาในการเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และรักษานี้น้อง ๆ จะต้องฝึกบนหอผู้ป่วยจริง ๆ เช่น ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและปีนี้ยังเนื้อหาวิชาส่วนใหญ่ จะเป็นวิชาที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือที่นักศึกษาพยาบาลเรียกกันว่า “สอบ 8 วิชาการพยาบาล” โดยเนื้อหาบางส่วนจะมีเรียนในชั้นปีที่ 4 ด้วย

ปี 4

การฝึกงาน

ปี 4 เป็นปีที่ต้องฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติการพยาบาล และจะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับอนามัยชุมชน และวิชาเอกเลือก ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก


สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะพยาบาลศาสตร์
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT
  2. PAT 2
  3. สามัญคณิต
  4. สามัญไทย
  5. สามัญสังคม
  6. สามัญอังกฤษ
  7. สามัญฟิสิกส์
  8. สามัญเคมี
  9. สามัญชีวะ

คณะพยาบาลศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร

ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

พยาบาล Rank A (มหิดล)

คะแนนแนะนำ   20520

พยาบาลมหิดล (รามา)

พยาบาลเชียงใหม่

ไทย  คะแนนแนะนำ           70

สังคม  คะแนนแนะนำ       70

อังกฤษ   คะแนนแนะนำ    70

คณิต  คะแนนแนะนำ         60

ชีวะ  คะแนนแนะนำ     70

ฟิสิกส์    คะแนนแนะนำ    70

เคมี   คะแนนแนะนำ     70

พยาบาล Rank B (ธรรมศาสตร์)

คะแนนแนะนำ    18320

พยาบาลศรีสวรินทิรา (สภากาชาด)

พยาบาลธรรมศาสตร์

พยาบาลขอนแก่น

พยาบาลจุฬาภรณ์

พยาบาลมหิดล

ONET (33.33%)  คะแนนแนะนำ  180

GAT (33.33%)   คะแนนแนะนำ   200

PAT2 (33.33%) คะแนนแนะนำ   170

พยาบาลRank B (ขอนแก่น) คะแนนแนะนำ 18300

ไทย (10%)  คะแนนแนะนำ      70

สังคม (10%)  คะแนนแนะนำ    60

อังกฤษ (20%)  คะแนนแนะนำ  60

คณิต (20%)  คะแนนแนะนำ    60

ฟิสิกส์ (10%)  คะแนนแนะนำ    60

ชีวะ (15%)   คะแนนแนะนำ       60

เคมี (15%)  คะแนนแนะนำ        60

พยาบาล Rank C (มศว) คะแนนแนะนำ 17600

พยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ

พยาบาลนเรศวร

พยาบาลบูรพา

GAT (20%) คะแนนแนะนำ  220

PAT2 (60%) คะแนนแนะนำ  160

อังกฤษ (20%) คะแนนแนะนำ  60

upload success
upload fail
File
uploading