รวมข้อมูล คณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัล ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัล

ถาม :  คณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัลเรียนเกี่ยวกับอะไร

ตอบ : เรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาซอฟแวร์แบบฟูลสแตก ความมั่นคงทางไซเบอร์และวิทยาการข้อมูล ที่สามารถทำงานและประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัลต้องจบอะไรบ้าง

ตอบ :  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 รวมไปถึงต้อง

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัลเรียนเน้นในเรื่องไหนบ้าง

ตอบ : สำหรับคณะนี้จะเน้นในเรื่องการออกแบบ Games Design การออกแบบแอบต่างๆและ Animatons และ Spacial Effect

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้เรียนเรียนกี่ปี

ตอบ : สำหรับคณะนี้เรียน 4 ปี

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัลต้องฝึกงานไหม

ตอบ : คณะนี้มีฝึกงานเหมือนคณะทั่วๆไปแต่ที่แตกต่างเลยสำหรับคณะนี้น้องน้องจะได้ฝึกงานทุกๆปีตั้งแต่ปี 1 เลยแต่การฝึกงานไม่หนักนะเราจะได้ประสบการณ์เยอะมากและการฝึกงานที่สนุก

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้เรียนยากไหม

ตอบ : จริงๆแล้วส่วนตัวเรียนไม่ยากแต่การเรียนค่อนข้างหนักไปในเรื่องรายงานการทำโปรเจคแต่ตัดสินใจเข้ามาเรียนแล้วถ้าตั้งใจอ่านหนังสือก็เรียนไม่ยาก

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้ต้องเรียนเคมี ชีวะ ใช่ไหม

ตอบ : ส่วนใหญ่คณะนี้จะเน้นเรียนทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเน้นการเขียนโปรแกรมและไม่ค่อยมีคำนวณเลย

จบคณะนวัตกรรมแปรรูปทางดิจิทัลทำอาชีพอะไรบ้าง

1. Digital Executive (นักบริหารดิจิทัล)

                วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล  วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ออกแบบและตรวจสอบแคมเปญการตลาด รวมจัดหาช่องทางการลงสื่อดิจิทัล จัดทำสัญญา และประสานงานกับลูกค้า ดูแลด้านการตลาดดิจิทัลทั้งหมด

2. Data Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูล)

                คือ ของนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลจากโมเดล หรือเครื่องมือของ Data Scientist ในการวิเคราะห์พยากรณ์พฤติกรรม เพื่อหาแนวโน้ม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติจากแนวโน้มเดิม โดยอาศัยประสบการณ์ วิธีการทางสถิติ และมุมมองที่เฉียบขาด ซึ่ง Data Analyst คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า Data Scientist อาทิ Marketing Analysis หรือ Logistics Analysis เป็นต้น

3. Digital Marketer (นักการตลาดดิจิทัล)

                 ทำงานด้านการสื่อสารการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ โดยใช้ content และสื่อมีเดียดิจิทัลทั้งหมด เพื่อให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคตามที่กำหนดไว้ และมียอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นศึกษาทิศทางการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องตามให้ทันกับโทคโนโลยี

4. Cyber ​​Security Specialist (ผู้ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security)

                อาชีพที่เกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้ที่ทำอาชีพนี้จึงมีหน้าที่หลักคือ คอยเฝ้าระวัง ควบคุม ปกป้องข้อมูล โปรแกรม เครือข่าย อุปกรณ์จากการถูกขโมยและโจมตีข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะฉะนั้นจึงต้องมีทักษะที่ครอบคลุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อจะได้รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.นักออกแบบเกม

                เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตเกมออกสู่ตลาด โดยมีหน้าที่สร้างและพัฒนาระบบเกมในส่วนของการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ด (coding) ต่างๆ เช่น การทำให้ภาพเคลื่อนไหวของเกมที่ออกแบบโดย Game Animator มีระบบวิธีการเล่นตามที่เขียนโปรแกรมไว้ การอัปเดตเวอร์ชันเกมให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขระบบโปรแกรมภายในเกมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเทคนิคในการสร้างเกมแล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเกมให้มีความสมจริงอีกด้วย

อยากเข้าคณะนี้ต้องสอบอะไรบ้าง

● GPAX 20%
● คะแนน ONET 30%
● คะแนน GAT 10%
● คะแนน PAT 1 20%
● คะแนน PAT 2 20%
● การสอบสัมภาษณ์

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ : ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00

สำเร็จการศึกษา : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกรดเฉลี่ยแนะนำ : 3.00 ขึ้นไป

upload success
upload fail
File
uploading