รวมข้อมูล คณะธุรกิจการบิน ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะธุรกิจการบิน

ถาม : จบมาทำงานอะไร?

ตอบ : จบมาทำงานเป็นพนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ, เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศกรมการขนส่งทางอากาศ, เจ้าหน้าที่ในองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน), กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว และอีกหลายอาชีพ

____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ต้องจบมัธยมปลายสายอะไรถึงเรียนคณะนี้ได้

ตอบ : จะต้องเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจบมาจากสายวิทย์-คณิต ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษา  

____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ถ้าไม่ได้จบมัธยมปลายแต่จบสายอาชีพ ปวช. ปวส. เข้าเรียนได้ไหม

ตอบ : จบในสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ปวช. สาขาช่าง ปวส. ทุกสาขาอาชีพ หรือจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ตาม ก็สามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน

____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนคณะนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

 ตอบ : ก่อนอื่นเลยเตรียมตัวทางด้านภาษาฝึกฝนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ศัพท์เฉพาะสำหรับการบินศึกษาเรื่องการสอบโทอิคและศึกษาคุณสมบัติการสมัครเป็นลูกเรือของแต่ละสายการบิน ดูแลผิวพรรณ รูปร่างให้สมส่วนตามที่สายการบินต้องการ ปรับบุคลิกภาพ ให้ดูดี ดูสง่า มีมารยาทและสุดท้ายตั้งเป้าหมายว่าอยากเข้าสายการบินอะไร
____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะธุรกิจการบินเรียนอะไรบ้าง?

ตอบ : ในการเรียนแขนงวิชานี้ หลัก ๆ เลยจะเป็นการเรียนธุรกิจเกี่ยวกับการบิน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารของสายการบิน การบริการสายการบิน การขนส่งของสายการบิน กฎหมายทางการบิน เป็นต้น

____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะธุรกิจการบินต้องฝึกงานไหม

ตอบ : สำหรับสาขานี้น้องๆต้องฝึกงานด้วย

____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะธุรกิจการบินเรียนกี่ปี

ตอบ : น้อง ๆ จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี

____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะนี้ต้องใช้เกดเฉลี่ยเท่าไหร่

ตอบ : แนะนำเป็น 2.75 ขึ้นไป ถ้า 3.00 ขึ้นไปจะยิ่งดีเลย

____________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะธุรกิจการบินมีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

  สำหรับคณะธุรกิจการบินมีสาขาต่างๆ ดังนี้

1. การจัดการจราจรทางอากาศ


            สาขานี้จะศึกษาด้านการบริหารการจัดการทางจราจรทางอากาศ และสามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้


2. การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ


            จะศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทักษะการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการท่าอากาศยาน


            สำหรับสาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับด้านการบริหารและการจัดการท่าอากาศยานสามารถที่จะปฏิบัติงานหรือเป็นผู้บริหารในท่าอากาศยานต่างๆรวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการเทคนิคในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการท่าอากาศยานและในการเดินอากาศ

4. นักบินพาณิชย์


            สาขานี้จะศึกษาเพื่อเป็นนักบินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อไปประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับของสายการบินนานาชาติ

5. การจัดการเทคโนโลยีการบิน


            ศึกษาการปฏิบัติการ การวางแผน และบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านการบิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

6. การจัดการธุรกิจการบิน


            ศึกษาทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

พื้นฐานวิชาชีพ

สำหรับปี 1 เป็นการเรียนพื้นฐานในวิชาชีพธุรกิจการบิน เช่นการจัดการ เศรษฐศาสตร์ การบริการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษและพื้นฐานของการใช้ชีวิต เป็นต้นและก็มีไปดูงานบ้าง

ปี 2

วิชาด้านจัดการและบริการ

พอขึ้นปี 2 จะได้เรียนในเรื่องความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบินจะเป็นความรู้วิชาชีพและวิชาเสริม คือ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไปด้านการจัดการ เป็นต้น

ปี 3

วิชาด้านการบินลึกมากขึ้น + ฝึกงาน

ในปีนี้จะเจาะลึกเรื่องของความรู้ทางวิชาชีพด้านการบิน เช่น การรักษาความปลอดภัยในสนามบิน การจัดการขนส่งสินค้าบนเครื่องบิน นอกนั้นจะเป็นวิชาเลือกเรียนที่เราสามารถเลือกได้และสำหรับปีนี้น้องจะได้ออกไปฝึกงานด้วยการฝึกงานคณะนี้จะค่อนข้างสำคัญมาก

ปี 4

ปีสุดท้ายก่อนทำงานจริง

สำหรับปีนี้เป็นปีสุดท้ายจะมีวิชาเรียนไม่เยอะเท่าไรแต่วิชาเรียนจะเป็นวิชาขั้นสูง เช่น กลยุทธ์การจัดการสายการบิน วิชาพฤติกรรมของผู้โดยสารและการทำงานวิจัยหรือค้นคว้าเกี่ยวกับงานที่เราสนใจมีเรียนภาษาอังกฤษทุกปีและสำคัญมาก ๆ ในการหางานเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญสุดๆ ของคณะนี้เลยคือภาษา

ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >>คลิก

อยากสอบติด คณะธุรกิจการบิน
ต้องสอบวิชาอะไร

  1. GAT

อยากสอบติด คณะธุรกิจการบิน
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

แม่ฟ้าหลวง (การปฏิบัติการทางการบิน)

GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 20%
PAT1 20%

สวนสุนันทา

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 50%

upload success
upload fail
File
uploading