รวมข้อมูล คณะทัศนมาตรศาสตร์ ครบสุด!!

ทำความรู้จักคณะทัศนมาตรศาสตร์

                 สำหรับน้องๆที่รักในเรื่องเกี่ยวกับสายตา นี่คือคณะที่พลาดไม่ได้!! เพราะ คณะนี้เป็นหนึ่งในวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องกับตาและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดจนระบบการมองเห็น คัดกรองโรคเกี่ยวกับดวงตาเบื้องต้น สามารถตรวจกล้ามเนื้อตา ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจสายตาในงานเวชศาสตร์การกีฬา และ ปัญหาสายตาที่มาจากการทำงานและยังเรียนรวมไปถึงการเลือกแว่นให้เหมาะกับหน้าใช้วัสดุอะไรในการทำแว่นเพื่อดูให้เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆ สิ่งที่นักทัศนมาตรแตกต่างออกไปจากจักษุแพทย์ คือ นักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รักษาโรคที่เกี่ยวข้องทางกายภาพของตา เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก เป็นต้น

                “ทัศนมาตรศาสตร์” หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อนี้มาก่อน จริงแล้วคือวิชาชีพแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมาในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ในลักษณะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิจะทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพสายตา ซึ่งในประเทศไทยเป็นวิชาชีพที่ใหม่และมีความสำคัญ

สาขาวิชาทัศนมาตรเป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางด้านคลินิกสายตาเกี่ยวกับการมองเห็นโดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และฟิสิกส์ด้านแสง-เลนส์สายตามาใช้ในการตรวจ วินิจฉัย และแก้ปัญหาของระบบการมองเห็นของคนเราสำหรับสาขานี้ปกติแล้วนักศึกษาต้องใช้เวลาในการศึกษาหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรทัศนมาตรศสาตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 6 ปี หลังได้รับปริญญาบุคลากรเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมายการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามมาตราฐานที่คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาอย่างถูกต้อง เรียกว่า นักทัศนมาตรวิชาชีพ

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะทัศนมาตรศาสตร์

ถาม : คณะทัศนมาตรศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ :  เป็นการอาศัยวิธีการทางทัศนมาตร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเลนส์สายตา เลนส์สัมผัส คอนแทคเลนส์ การตัดแว่นสายและการปรับแต่งกล้ามเนื้อตาให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นแต่ยกเว้นการผ่าตัดตานักทัศนมาตรจะเน้นไปทางด้านการดูแลระบบสายตา คอยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีสายตาสั้น ตาเหล่ ตาเข คัดกรองโรคเกี่ยวกับสายตาเบื้องต้น ตรวจกล้ามเนื้อตา ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจสายตาในงานเวชศาสตร์การกีฬา หรือปัญหาสายตาที่มาจากการทำงานและผู้ที่มีความผิดปกติในการมองเห็นเท่านั้น

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม :  เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ตอบ : นักทัศนมาตรในระบบราชการ, นักทัศนมาตรในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสายตา โรงงานอุตสาหกรรมเลนส์สายตาและเลนส์สัมผัส,อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน,นักทัศนมาตรด้านแรงงานและการกิฬาฉและผู้เชี่ยวชาญคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เฉพาะทางเป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะทัศนมาตรศาสตร์เรียนกี่ปี

ตอบ : สำหรับคณะนี้จะเรียน 6 ปี

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : นักทัศนมาตร คือใครและทำอะไร?

ตอบ :  นักทัศนมาตร มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของระบบการมองเห็น ด้วยวิธีการทางทัศนมาตรหรือใช้อุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ช่วยในการตรวจวัดสายตา เป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเรียนคณะทัศนมาตรศาสตร์ต้องจบสายอะไร

ตอบ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : ต้องเตรียมตังเน้นวิชาอะไรเป็นพิเศษไหม

ตอบ : สำหรับน้อง ม.ปลายที่อยากเข้าคณะนี้อยากให้เน้น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาควรเตรียมพื้นฐานวิชาพวกนี้

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนทัศนมาตรศาสตร์และจะตกงานหรือไม่?

ตอบ :ไม่ตกงานแน่นอน เพราะร้านแว่นในประเทศไทยมีค่อนข้างเยอะแต่มีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยน้อย

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนทัศนมาตรออกไปแล้ว ทำอะไรได้บ้างนอกจากไปวัดแว่นตามร้านขายแว่น?

ตอบ : เป็นความเข้าใจผิดมากที่เข้าใจว่านักทัศนมาตรสามารถวัดสายตาได้เพียงอย่างเดียว เพราะในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต ได้กำหนดให้นักทัศนมาตร สามารถช่วยคิดกรองโรคตาบางอย่างได้ สามารถตรวจกล้ามเนื้อตา ฝึกกล้ามเนื้อตา ตรวจสายตาในงานเวชศาสตร์การกีฬา และทัศนมาตรแรงงาน รวมทั้งร่วมงานกับจักษุแพทย์ในโรงพยาบาล ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

คณะทัศนมาตรศาสตร์เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐานทั่วไป

สำหรับปี 1 จะเรียนเป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ก่อน เหมือนที่เคยเรียนตอนม.ปลาย แต่ก็จะมีวิชาเสริมเข้ามาของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด กฎหมาย แต่ว่าก็เป็นพื้นฐานหมดเลย พวกสาธารณสุข และก็ชีวะจะมีทุกปี แต่ละปีแตกต่างกันปีหนึ่งก็จะง่ายหน่อย

ปี 2

เรียนเจาะลึกขึ้น

ในชั้นปีที่ 2 ก็จะเรียนพื้นฐานคล้ายๆตอนปีที่ 1 แต่วิชาจะเจาะลึกเข้าไปมากกว่าเดิมวิชาของปีนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับตอนปีที่ผ่านมาจะเรียนวิชาเหมือนปี 1 เกือบทั้งหมดเลย

ปี 3

เรียนทางวิชาชีพ

ปีสาม จะเริ่มเจาะเข้าไปเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวกับร่างกาย เป็นพวกสิ่งที่เราพอมองเห็นได้ เช่น หัวใจ ปอด กระเพาะ ลำไส้ เราก็จะเริ่มมาดูเกี่ยวกับการทำงานของร่างกาย แต่ว่ายังไม่ได้เน้นเรื่องตานะจะเน้นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้าน Medical science and bionedical sciences ปีนี้จะได้เรียนเกี่ยวข้องกับตามากขึ้น และเริ่มรับการฝึกใช้ทักษะเป็นประสบการณ์ทางคลินิก

ปี 4

ได้เรียนเกี่ยวกับตามากขึ้น

พอปี 4เริ่มมาเน้นเรื่องตามากขึ้น เริ่มมีวิชาคลินิกเข้ามาบ้าง แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเยอะและศึกษาวิชาเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสายตามากขึ้นและเริ่มรับการฝึกการใช้ทักษะพื้นฐานด้านประสบการณ์คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ในประสบการณ์จริง
                                                                                                  

ปี 5

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับตาทั้งหมด

ปี 5 เรียนเกี่ยวกับตาหมดเลย เกี่ยวกับการมองเห็น และมีปฏิบัติคลินิกเพิ่มขึ้นมา คือปีสี่จับคลินิกแค่เทอมสอง อาทิตย์ละหนึ่งวัน ส่วนปีห้าคลินิกสองเทอม อาทิตย์ละสองวันและปีนี้นักศึกษาจะทุ่มเทในการสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติแต่ละด้านให้แก่นักศึกษา และความรู้ด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้วย 

                                                                                              

ปี 6

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับตาทั้งหมด

ปี 6  เน้นการสร้างทักษะทางคลีนิกของนักศึกษา เพื่อให้สามารถต่อยอดทางคลีนิกได้ เน้นการสื่อสารกับวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ  เพื่อสามารถเข้าใจในการทำหน้าที่ของผู้ประกอบโรคศิลปะ เทอมแรกจะเป็นคลินิก คลินิกภายในสามวัน ส่วนเทอมสองก็จะไปคลินิกภายนอกไปตามโรงพยาบาล

upload success
upload fail
File
uploading