รวมข้อมูล คณะดนตรี ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะดนตรี

ถาม : คณะดนตรีเรียนแค่ดนตรีทั้งวัน?

ตอบ : คณะดนตรีไม่ได้เรียนแค่ดนตรีทั้งวันแต่เราจะต้องเรียนในทฤษฎีด้วยรวมถึงวิชาพื้นฐาน ทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะดนตรีจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง

ตอบ : นักดนตรี,ดุริยางค์ทหาร/ตำรวจ,นักแต่งเพลงมเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร,ซาวน์เอนจิเนียร์ อาจารย์สอนดนตรี,Youtuber หรือ จะเป็นธุรกิจด้านห้องซ้อมดนตรีและธุรกิจด้านจำหน่ายเครื่องดนตรี

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะดนตรีต้องใช้เกดเฉลี่ยเท่าไหร่

ตอบ : สำหรับเดเฉลี่ยที่จะเข้าคณะนี้ก็ยังคงแนะนำว่าไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือถ้าจะให้ดีเลยเป็น 3.00 ขึ้นไป

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะดนตรีเสี่ยงตกงานไหม

ตอบ : ตกงานไหม สำหรับงานดนตรีส่วนมากถ้าไม่ได้มีสังกัดก็จะไม่ใช่งานประจำนักดนตรีหลายๆ คนจะทำงานคล้ายฟรีแลนซ์ คือเดือนไหนมีงานจ้างเยอะก็รายได้ดี ดังนั้นจะตกงานไหมนี่อยู่ที่ชื่อเสียงและความสามารถแล้วหรือจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาด้วย เช่น เป็นครูสอนดนตรีเด็ก

____________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะดนตรีต้องเน้นวิชาอะไรบ้าง

ตอบ : จริงๆทุกวิชาสำคัญหมดนะแต่ถ้าเน้นหลักเลย เช่นคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะดนตรีเรียนกี่ปี

ตอบ : สำหรับคณะดนตรีจะเรียนตามแผนการเรียน 4 ปี

_____________________________________________________________________________________________________

ถาม : คณะดนตรีจบมาเป็นนักร้องไหม

ตอบ : ไม่มีสายไหนจบมาแล้วจะได้เป็นนักร้องแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนหรือสร้างทักษะ นอกเวลาเรียนมากกว่า

_____________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะดนตรีมีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

 สำหรับคณะดนตรี มีสาขาต่างๆ ดังนี้

  1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขานี้จะเรียนเพื่อเป็นครูสอนดนตรีจะมีทั้งการเรียนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลแต่จะเน้นพิเศษไปทางการสอน กระบวนการของการเรียนรู้ดนตรี แนวคิดด้านดนตรีศึกษาในแบบต่างๆ ทั้งด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี เป็นต้น

2.สาขาดุริยางคศาสตร์สากล

ในส่วนของสาขานี้จะเน้นด้านการปฏิบัติดนตรี โดยมี 3 สาขาย่อย ได้แก่ คนตรีคลาสสิก, การผลิตงานดนตรีเชิงธุรกิจ และดนตรีแจ๊ส เป็นต้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์ แต่งเพลง เรียบเรียงเสียง ประสาน

3. สาขาดุริยางคศิลป์ไทย

สาขานี้จะเรียนวิชา ประวัติดุริยางคศิลป์ไทย ทักษะดุริยางคศิลป์ไทย ประวัติดนตรีพื้นเมืองไทย หลักและวีธีบรรเลงเพลงราชพิธี เครื่องสายปี่ชวา ขับร้องละคร ทักษะเพลงพื้นเมืองไทย เพลงไทย เพลงปี่พาทย์ เพลงมโหรี พากย์และขับเสภา เป็นต้น นอกจากเรียนการใช้งานแล้ว ก็จะได้เรียนการเก็บซ่อมและรักษาเครื่องดนตรีไทย

4. สาขาการแสดงดนตรี

ศึกษาเครื่องดนตรีหรือการขับร้องต่างๆ ตามหลักวิชาการดนตรีจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ เครื่องดนตรีโดยการฝึกปฏิบัติจริง แต่ก็ยังมีทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรีการประพันธ์เพลง และการเรียบเรียงเสียงประสานด้วย

5. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

เรียนไปทางดนตรีแจ๊ส ทั้งเกี่ยวกับการแสดงดนตรีแจ๊ส ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีแจ๊ส การบรรเลงหรือการเรียบเรียงดนตรีแจ้สในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีความสามารถทั้งในการแสดง และถ่ายทอดความรู้

6.สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

สาขานี้จะเรียนด้านทฤษฎีดนตรี การปฏิบัติ การประพันธ์ดนตรี รวมถึงขั้นตอนการผลิตดนตรีสำหรับงานสื่อทุกประเภท

7. สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

เป็นสาขาดนตรีที่มีความธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งด้านการตลาด แฟชั่นและนวัตกรรม

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี1

เรียนพื้นฐาน + ปฎิบัติ

ปี 1 จะเรียนวิชาปรับพื้นฐานเป็นหลัก เช่น วิชาทฤษฎี ดนตรีพื้นฐาน ประวัติศาสตร์นตรีตั้งแต่ยุคที่ไกลสุด ยุคกลาง ไปจนถึงยุคปัจจุบันและมีการฝึกทักษะดนตรีรวมไปถึงการสอบปฏิบัติเป็นระยะ

ปี 2

ทฤษฎีดนตรีชั้นสูง + เรียนวิชาเอกทางด้านดนตรี

เข้าสู่ปีสองวิชาเรียนจะเริ่มโหดร้ายขึ้นจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีดนตรีเจาะลึกมากขึ้นมีเรียนขับร้องประสานเสียงรวมถึงต้องสอบสำหรับปีนี้ก็จะได้เรียนวิชาเอกดนตรีมีการฝึกปฏิบัติหรือฝึกทักษะไปควบคู่กัน

ปี 3

จัดคอนเสิร์ตการแสดง

สำหรับปีนี้น้องๆจะได้จัดการแสดงหรือคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองโดยอาจจะมีโจทย์ว่าต้องมีเพลงอะไรบ้าง ต้องแสดงโชว์แบบส่วนในด้านทฤษฎีเฉพาะทางจะเรียนตามที่เราเลือกที่สนใจ

ปี 4

คอนเสิร์ตเพื่อการสอบจบ

สำหรับปีนี้วิชาที่เรียน เช่น วิชาสุนทรียศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการดูงานศิลป์เพื่อความจรรโลงใจ และในเทอมสุดท้ายจะเป็นการใช้ความรู้ที่ได้เรียน และทักษะด้านดนตรีที่ได้ฝึกฝนมาทั้งหมด เพื่อจัดคอนเสิร์ตสำหรับสอบจบการศึกษา

ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะดนตรี
ต้องสอบวิชาอะไร

อยากสอบติด คณะดนตรี
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

upload success
upload fail
File
uploading