รวมข้อมูล คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม ครบสุด!!

คำถามเจอบ่อยเด็กอยากติดคณะท่องเที่ยวการโรงแรม

ถาม : อยากเข้าคณะท่องเที่ยวการโรงแรมต้องเรียน ม.ปลาย สายอะไร

ตอบ : เรียนมัธยมปลายแผนการเรียนสาย วิทย์-คณิตหรือศิลป์-คำนวณเป็นบางมหาลัยที่รับแผนการเรียนอื่น

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนจบไปทำงานอะไร?

ตอบ : ทำงานประจำ เป็นระดับผู้บริหาร เช่น ผู้จัดการโรงแรม, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการฝ่ายบริหารและธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการมีหลากหลาย มีทั้งเกี่ยวกับด้านการโรงแรมอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม, โฮสเทล ร้านอาหารและเบเกอรี่, ร้านกาแฟ, คาเฟ่

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนยากไหม

ตอบ : ถ้าเราสนใจ ใส่ใจหน่อย ขยันเรียนและมีความอดทนก็ไม่ยากเลย

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะท่องเที่ยวการโรงแรมรับราชการได้ไหม

ตอบ : ในส่วนงานราชการคือการเป็นครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่นำเที่ยวหน่วยงานราชการ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : เรียนคณะท่องเที่ยวการโรงแรมดียังไง

ตอบ : สำหรับน้องที่เรียนด้วยใจรักงานบริการจะสนุกกับการเรียนหลายภาคปฏิบัติและฝึกงานจริงในด้านการเรียนเนื้อหาก็ไม่ได้ยากมาก เน้นเยอะและหลากหลาย ข้อดีใหญ่ๆ เลยของคณะนี้คือถ้าน้องจบแบบได้ภาษาอังกฤษด้วย มีโอกาสทำงานที่ต่างประเทศสูง

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : ไม่เก่งภาษาเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ไหม

ตอบ : น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษามากก็ได้ เพราะทักษะทางด้านภาษาต่าง ๆ เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เมื่อเข้ามาเรียน เพียงแค่ว่าน้องต้องมีพื้นฐานความสนใจและพร้อมจะเรียนรู้ด้วย

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะนี้ต้องเกดเฉลี่ยเท่าไหร่

ตอบ : เกดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 แต่ 3.00 กำลังดีเลยมีโอกาสเยอะกว่าเวลาสอบเข้า

_________________________________________________________________________________________________________________________

ถาม : อยากเข้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องเตรียมตัวยังไง

ตอบ : เน้นบุคลิกภาพที่ดีและภาษาเตรียมตัว เรื่อง ภาษา ถ้า ได้ จีน หรือ ฝรั่งเศส จะดีมากและเรียนในชั้นเรียนให้เกรดดีถ้าเกรดดีดีแล้วมีโอกาสชิงทุนได้

_________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาของคณะท่องเที่ยวการโรงแรมมีสาขาไหนบ้างที่น่าสนใจ ?

  สำหรับคณะท่องเที่ยวการโรงแรมมีสาขาต่างๆ ดังนี้

  1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

สาขานี้เป็นด้านการบริหารและจัดการจะเน้นเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจ การบริการ และศึกษาสถานที่ต่างๆ

2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

สาขานี้จะเรียนงานทั้งหมดภายในโรงแรม คือ การบริการและต้อนรับส่วนหน้า งานแม่บ้าน อาหารและเครื่องเครื่องดื่ม รวมถึงฝึกฝนการเป็นผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางโรงแรมด้วย เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ การตลาดและการขายสำหรับการจัดการธุรกิจ โรงแรม การบัญชีโรงแรม เป็นต้น

3.สาขาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว

สาขานี้จะศึกษาทั้งในงานบริการธุรกิจขนาดเล็กๆ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ  อาหารและ เครื่องดื่ม พนักงานจัดเลี้ยง พนักงานแม่บ้าน พนักงานขายและการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว และธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น งานธุรกิจเรือสำราญ เป็นต้น

4. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

สำหรับสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับงานบริการทุกด้าน เช่น พฤติกรรมนักท่องเที่ยว นวัตกรรมและเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมไทย การจัดการประชุม ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

5. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ

จะศึกษาการพัฒนานวัตกรรมทางการ บริการลูกค้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางด้านการบริการให้ดีขึ้น

6. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

จะเรียนรู้พื้นฐานวิชาชีพทั่วไป เช่น ทักษะการทำอาหารและเครื่องดื่มการควบคุมร้านอาหาร การจัดการห้องพัก รวมทั้งเรียนรู้ด้านการบริหารงานในส่วนของห้องพัก การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และบริหารองค์กร

7. สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

จะศึกษาทั้งด้านการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ ธุรกิจไมซ์ งานอีเวนต์ โดยจะมีเรียนทุกขั้นตอนทั้งการจัดการท่องเที่ยว จัดทัวร์ จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบินและรวมถึงได้ออก ทริปเดินทางจริง ๆ เป็นต้น

คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปี ?

ปี 1

เรียนพื้นฐานอุตสาหกรรมบริการ

ในปีแรกจะได้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการแบบมุมกว้าง ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานที่สำคัญในอนาคตต่อไป เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับงานโรงแรมและรีสอร์ท และเห็นภาพรวมของการทำงาน และยังมีวิชาอื่น ๆ ทั่วไป เช่น จิตวิทยา วิชาเกี่ยวกับภาษา มารยาททางสังคม กฎหมายเบื้องต้น

ปี 2

เรียนธุรกิจบริการ

ในชั้นปีนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรมให้ผู้เรียนได้เห็นภาพว่า การจะเป็นผู้บริหารโรงแรมนั้นต้องมีความรู้ด้านไหนบ้าง เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติสำหรับคำนวณราคาห้องพัก ความรู้บัญชีเพื่อจัดการการเงินในโรงแรม กฎหมายธุรกิจบริการและในปีนี้ได้ออกไปเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริง ในโรงแรมหรือรีสอร์ท

ปี 3

เรียนการโรงแรมและรีสอร์ท + ฝึกงาน

ปีนี้เนื้อหาจะเจาะลึกในเรื่องทักษะการบริหารจัดการส่วนต่างๆ ของโรงแรมอย่างห้องพัก การวางแผนการดำเนินงานและควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานในส่วนหน้า การจัดการแผนกแม่บ้านและปีนี้น้อง ๆ ก็จะได้ออกไปฝึกงานคือการฝึกปฏิบัติภาคสนามการฝึกปฏิบัติในงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมและรีสอร์ท

ปี 4

ปีสุดท้ายที่เข้มงวด

ปีสุดท้ายการเรียนรู้จะเข้มข้นที่สุดวิชาที่ได้เรียนในปีนี้ เช่น การพยากรณ์ธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิธีการวิจัย และยังมีหลักสูตรการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมบริการเช่น การจัดการและพัฒนาร้านอาหาร การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการเป็นต้น


ทดลองเรียนฟรี >> คลิก

สอบถามรายละเอียด >> คลิก

อยากสอบติด คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
ต้องใช้คะแนนวิชาอะไร

GAT

อยากสอบติดคณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
ควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่

มศว/สวนสุนันทา

GPAX 20% 2.75

O-NET 30%

GAT 50%

upload success
upload fail
File
uploading