คอร์สติวสอบกลางภาค ม.6?

TGAT อังกฤษ TGAT ตรรกะ TGAT สมรรถนะ
TGAT ตรรกะ | 3. พาร์ท Spatial

Spatial จะใช้วัดความสามารถในด้านการมองภาพหรือรูปทรงแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถจินตนาการได้ผ่านการมุมมองของรูปร่างและรูปทรงต่าง ๆ

รูปแบบข้อสอบจะคล้ายกับพาร์ท Reasoning  

upload success
upload fail
File
uploading