คอร์สติวสอบกลางภาค ม.6?

TGAT อังกฤษ TGAT ตรรกะ TGAT สมรรถนะ
Special EP | การหาอินเวอร์สเมทริกซ์ 3 x 3

เนื้อหาส่วนนี้เป็นหลักสูตรเก่า สำหรับน้องๆ ที่บาง รร. ยังคงสอนอยู่นะครับ สามารถดูเพิ่มเติมได้เลยครับ

upload success
upload fail
File
uploading