อังกฤษ ม.ต้น I เรียน Part of Speech กับพี่กอล์ฟ

Part of Speech Week 1 Day 1 (สรุป Basic อังกฤษ)
upload success
upload fail
File
uploading